h

PLATFORM PARDON NÚ versterkt zich en breidt akties uit.

29 april 2004

PLATFORM PARDON NÚ versterkt zich en breidt akties uit.

Dieren - Het op initiatief van de SP opgerichte Platform Pardon Nú heeft naast de deelname van Pvda, Groenlinks en Vluchtelingenwerk inmiddels versterking gekregen van de Christenunie. Hieruit blijkt dat het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers een groot deel van de bevolking ter harte gaat.

Helaas behaalde na een emotioneel debat tijdens de raadsvergadering van 26 apri jl. een motie van Groenlinks, PvdA, CU en Leefbaar Rheden geen meerderheid. In de motie werd de gemeenteraad van Rheden opgeroepen het regerinsbeleid op onderdelen aan de kaak te stellen en in het kader van de zorgplicht van de gemeente t.a.v. haar burgers en dus ook de in de gemeente verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers niet uit te sluiten van voorzieningen als gezondheidszorg en huisvesting.

Het Platform zal echter niet bij de pakken neer gaan zitten en wil binnenkort in Rheden een debat met woordvoerders uit de 2e kamer organiseren onder het thema:
"Met welke verantwoordelijkheid worden gemeenten door dit regeringsbeleid opgescheept ?".

Daarnaast is contact gelegd met de lokale pers en de scholen voor journalistiek voor een interviewserie met Rhedense uitgeprocedeerde asielzoekers en hun vrienden, buren enz. om deze groep een duidelijk gezicht te geven. Het platform hoopt daardoor de publieke opinie te kunnen beïnvloeden en verzet op te roepen tegen het huidige regeringsbeleid. Ook worden voorbereidingen gertroffen voor een door asielzoekers verzorgde braderie.

Voor meer informatie of deelname kijk op www.pardonrheden.nl of bel: 0313-840319

Lees de motie HIER!

U bent hier