h

SP Rheden Kandidaten REGIOCONFERENTIE OP 9 MEI

9 april 2004

SP Rheden Kandidaten REGIOCONFERENTIE OP 9 MEI

Op 9 mei a.s. vindt de halfjaarlijkse SP regio-conferentie Gelderland/Overijssel plaats in Hengelo. Onze afdeling kan 5 leden afvaardigen naar deze conferentie. Hier zullen de verslagen van de statenfracties, scouting van SP talent, regionale organisatie van scholing en een actueel politiek thema met een kamerlid worden besproken.

Het bestuur van de afdeling Rheden stelt met instemming van de kerngroep voor de volgende leden af te vaardigen: Inge Butterman (Rood), Bob Weerman (werkgroep gemeentepolitiek), Jorine Dirks (organisatiesecretaris), Diny van Beek (werkgroep Brummen) en Rikus Brader (voorzitter).

Mochten leden bezwaren hebben tegen deze afvaardiging dan kunnen zij dit tot uiterlijk 15 april laten weten op telefoonnummer 0313-840319 of rheden@sp.nl

U bent hier