h

Geen belasting betalen, wél terugkrijgen !

24 maart 2005

Geen belasting betalen, wél terugkrijgen !

Echtparen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen doorgaans maar liefst € 200 van de belastingdienst terugkrijgen. De ziekenfondspremies zijn de laatste jaren zo gestegen dat minima recht hebben op belastingteruggave voor ziektekosten. Dit blijkt uit berekeningen van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. De SP in de gemeente Rheden roept mensen met een minimaal inkomen op belasting terug te vragen.

In de gemeente Rheden leven ongeveer 700 huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. Deze groep kan via het invullen van een belastingformulier de ziektekosten opvoeren als aftrekpost voor de belasting. Voor alleenstaanden levert dit voor 2004 een belastingteruggave van € 40 op. Voor echtparen kan de teruggave al snel oplopen tot € 200. Dit bedrag wordt niet van de uitkering afgetrokken, het is dus extra.

Ziektekosten
Iedere Nederlander mag alleen dat bedrag aan ziektekosten aftrekken dat boven een inkomensafhankelijke drempel uitkomt. Een inkomen op bijstandsniveau is zo laag, dat alleen de verzekeringspremies al boven die drempel uitkomen. De volgende bedragen kunnen minima in ieder geval opgeven:

De procentuele ziekenfondspremies, die al van de bijstandsuitkering worden ingehouden (dit staat op het jaaroverzicht)
De nominale ziekenfondspremies, die iedereen zelf betaalt
De premies voor de aanvullende ziekenfondsverzekering
Het standaardbedrag voor de huisapotheek van € 23 per persoon per jaar
De teruggave kan hoger worden, als minima nog andere ziektekosten hebben die niet worden vergoed. Is iemand 65-plus, chronisch ziek, of arbeidsongeschikt dan kan er een standaardbedrag van € 776 als aftrekpost worden opgevoerd.

Meer informatie
Voor meer informatie en een aangifteformulier kunnen mensen de belastingtelefoon bellen, [0800] 0543, langs gaan bij het Belastingkantoor aan de Eusebiussingel in Arnhem, of kijken op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl .

Hulp bij aanvraag teruggave

Heeft u ernstig moeite met de aanvraag voor belastingteruggave. Is het invullen van het formulier voor u een groot probleem? Bel dan met hulpdienst van de afdeling Rheden van de SP of stuur een email bericht voor hulp bij het invullen van het formulier naar het email adres van de afdeling Rheden van de SP.

telefoon 026 – 3 63 63 89
Email: rheden@sp.nl

U bent hier