h

Persbericht SP Rheden: Pomphouders protesteren bij TOTAL wegens dwangarbeid in Burma

28 oktober 2005

Persbericht SP Rheden: Pomphouders protesteren bij TOTAL wegens dwangarbeid in Burma

SP afdeling Rheden

Persbericht

SP: Pomphouders protesteren bij TOTAL wegens dwangarbeid in Burma.

De Total pomphouders uit Rheden en Eerbeek hebben op initiatief van de SP afdeling Rheden een protestbrief gestuurd naar hun directie in Voorburg. Aanleiding is de campagne van het Burma Centrum Nederland tegen het olieconcern dat meehelpt om de militaire junta in Burma in stand te houden. Total investeert in samenwerking met de junta in de winning van grote olie en gasvoorraden in Burma. Voor deze winning schroomt het bedrijf niet om gebruik te maken van dwangarbeiders die door de junta ter beschikking worden gesteld. De Burmese bevolking wordt zwaar onderdrukt en de mensenrechten worden dagelijks geschonden. De Nederlandse regering voert om die reden een ontmoedigingsbeleid voor investeringen in Burma.

Nadat de pomphouders Zeilmaker en Mulder over de praktijken van Total in Burma door de SP medewerkers waren geinformeerd besloten zij de Totaldirectie in Nederland op te roepen om druk uit te oefenen op de Franse concerndirectie in Parijs. Zij spraken de hoop uit dat hun brief een bijdrage zal leveren aan het herstel van de democratie en mensenrechten in Burma. 'Dit is wel het minste wat je kan doen' aldus beide pomphouders.
De SP steunt de campagne van het Burma Centrum tegen Total en zal de komende tijd d.m.v. folders de bevolking verder informeren. Voor meer informatie: www.burmacentrum.nl.

U bent hier