h

SP afdeling Rheden: officiële kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2006

23 januari 2006

SP afdeling Rheden: officiële kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2006

Op 23 januari heeft op het gemeentehuis in De Steeg de officiële kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden.

Klinkt heel spannend… Het kwam erop neer dat we (twee SP bestuursleden) naast de officiële kandidatenlijst een pakket formulieren, verklaringen en bewijzen hebben overhandigd aan twee ambtenaren en dit kort hebben doorgenomen.

Op 25 en 26 januari a.s. zal het hoofdstembureau van de gemeente beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijst en de nummering van de lijsten. Aangezien de SP in deze gemeente als negende partij meedoet, lijkt het vanzelfsprekend dat wij lijst 9 toegekend krijgen.

U bent hier