h

Verslag thema-avond leden SP Rheden: actie en fractie

13 januari 2006

Verslag thema-avond leden SP Rheden: actie en fractie

Op 11 januari j.l. was er een thema-avond voor de (actieve) leden over de samenwerking binnen de afdeling. Deze avond stond onder leiding van Vincent Mulder, ervaren actievoerder en voorzitter van de SP afdeling Hengelo. Aan de orde is gekomen wat er voor ons zal veranderen als de afdeling straks ook een raadsfractie krijgt.

In de werkwijze van de SP versterkt de raadsfractie de activiteiten van de afdeling en andersom versterken de activiteiten van de afdeling ook de fractie. De fractie kan vanuit de raad de afdeling voorzien van informatie over een onderwerp, terwijl anderzijds de afdeling door middel van acties, onderzoek en het mobiliseren van mensen, informatie als voeding voor de raadsfractie kan bieden. Deze werkwijze van de SP valt kort samen te vatten met de woorden ''actie en fractie'', ofwel ''op straat én in de raad''. Voorkomen moet worden dat we het raadswerk het allerbelangrijkste gaan vinden en helemaal gaan verdwalen in het woud van nota's, commissies, moties enz. De afdeling moet haar eigen koers blijven bepalen en zich niet laten leiden door wat er op de raadsagenda staat. Dat betekent dat we gewoon verder gaan met het houden van enquêtes, acties, onderzoek enz. Het enige verschil is dat we straks ook een fractie hebben als middel om ons doel, een gemeente met een sociaal gezicht en goede voorzieningen, te bereiken.

U bent hier