h

Column: een jaar na de invoering: No Claim-regeling solidair?

9 februari 2006

Column: een jaar na de invoering: No Claim-regeling solidair?

Een jaar na de invoering: No Claim-regeling solidair?

Onlangs ontving ik van de sociale verzekeringsbank het informatieblad dat alle mensen krijgen, die recht hebben op AOW (Algemene Ouderdomswet) of ANW (Algemene Nabestaandenwet) Er stond een hartroerend interview in met Hannie van Leeuwen, Eerste Kamerlid van het CDA. Mevrouw van Leeuwen wordt deze maand 80 jaar.

In dat interview, dat als kop heeft, “Solidariteit is me ontzettend dierbaar”, staat over de zorgverzekeringswet onder andere het volgende: “Grosso modo is er voor de ouderen geen probleem. De ouderen zijn er relatief goed uit gekomen. Alleen de AOW’er, die een extra hoog pensioen heeft, kan er soms iets op achteruit gaan.”

Vandaag kregen mijn vrouw en ik bericht dat we de No Claim korting van vorig jaar allebei kwijt zijn. De oorzaak daarvan is dat mijn vrouw staar had op beide ogen, dat inmiddels is verwijderd. Zelf moet ik al sinds jaren medicijnen slikken na een hartinfarct. Dat betekent dat we aan ziektekosten vorig jaar met ons beiden zo’n € 450 extra hebben betaald. Het is een bekend feit dat als je ouder wordt, de kans op kwalen ook groter wordt. Dus ik vraag mij af hoeveel ouderen in de gemeente Rheden in dezelfde situatie zitten.

Als je zoiets overkomt, dan ga je zo’n verhaal als dat van CDA’er van Leeuwen toch anders bekijken. Ik vroeg me tenminste af: ‘weet ze niet beter, of begint ze ook te vergeten, net als wij? - wij zijn ook 80 ten slotte…’ Of is het domweg een praatje om iets wat krom is recht te praten? Mevrouw van Leeuwen is immers van het CDA en heeft dus bijgedragen aan de invoering van deze asociale regeling…

De SP heeft fel geprotesteerd tegen de komst van de No Claim, De regeling is er echter toch gekomen en geldt nu voor alle verzekerden. De No Claim regeling is het omgekeerde van het eigen risico: iedereen moet maandelijks meer premie betalen. Wie geen gebruik maakt van de zorg, krijgt geld terug. Nog even de bezwaren van de SP op een rijtje:
1 - Het tast de inkomenssolidariteit aan. Mensen met een laag inkomen moeten evenveel extra premie betalen als mensen met een hoger inkomen.
2 - Het tast de solidariteit tussen gezond en ziek aan. De premie die gezonde mensen terugkrijgen, wordt mede betaald door zieken, ouderen en gehandicapten.
3 - Het werpt een financiële drempel op. Mensen zullen om geld te besparen afzien van noodzakelijke zorg.
4 - De kans is groot, dat de kosten juist zullen stijgen. Uitstel maakt in veel gevallen zwaardere en duurdere behandelingen nodig. Bovendien leidt de maatregel tot meer bureaucratie.
Meer informatie over de No Claim vindt u hier.

Daan Agelink

Voor reacties neem contact op met rheden@sp.nl

U bent hier