h

ALV SP Rheden 22 maart 2006: SP is niet meer te stoppen!!

24 maart 2006

ALV SP Rheden 22 maart 2006: SP is niet meer te stoppen!!

Op de 5e Algemene Ledenvergadering van de SP afgelopen woensdag sprak Ronald van Raak, SP senator, over de kansen van links na de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Van Raak liggen die kansen voor het oprapen en is de SP niet meer te stoppen. De concrete ideeën van de SP komen voort uit een heldere visie en ideologie. Een ideologie die mensen aanspreekt en waarin het gaat om solidariteit, om zorg voor elkaar en een eerlijke verdeling van welvaart. Gevolg hiervan is stabiliteit in de samenleving en ontwikkelingskansen voor iedereen.

ALV 22 maart 2006

"We doen steeds die dingen die volgens anderen niet kunnen. We hebben een ideologie, we zijn een activistische partij, we zetten onze leden in en we zeggen dat het anders moet, heel anders." Onzin zeggen anderen, maar de SP groeit als enige politieke partij. Raak memoreerde ook de analyses van "kletskous" Maurice de Hond, maar toch....die zegt dat de SP om die reden bij de 2e kamerverkiezingen in 2007 zetels zal winnen, maar ook vooral bij de verkiezingen daarna. Veel PvdA stemmers (65 %) kunnen zich goed voorstellen SP te gaan stemmen. Vooral wanneer de PvdA samen met het CDA gaat regeren, de linkervleugel van de PvdA pikt dat niet. Wanneer de PvdA niet met het CDA gaat regeren, verliest de PvdA ook en dan met name de strategische stemmers aan de SP. Als de PvdA samen met de SP gaat regeren dan verliest de PvdA ook stemmen omdat de SP-bestuurders handelen vanuit een heldere visie en niet alleen in campagnetijd op straat te vinden zijn en met u komen praten. Volgens Van Raak geldt dat niet alleen landelijk maar ook voor gemeenten als Rheden. Overal krijgt de SP, ook in traditionele CDA of PvdA gemeenten, stevig voet aan de grond. De verkiezingsuitslag in Rheden, maar ook in bv. Doesburg levert het bewijs.

Ronald van Raak

In het gedeelte voor de pauze werd na vaststelling van het jaarverslag 2005 en de jaarplannen voor 2006, die misschien qua ambitie nog wat bijstelling nodig hebben, een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Voorzitter Rikus Brader legde de voorzittershamer neer t.g.v. Jorine Dirks, die op haar beurt het organisatie-secretariaat overdroeg aan Lyan van Vliet. Verder werden Henk Molenaar, penningmeester, Cees Stam, coördinator van de SP-hulpdienst en Sandra van den Hoek, één van de webmasters, unaniem in het bestuur gekozen. Rikus Brader blijft automatisch bestuurslid wegens zijn kersvers SP fractievoorzitterschap in de Rhedense raad.

U bent hier