h

SP in college in Rheden!

30 maart 2006

SP in college in Rheden!

Beduusde nieuwbakken SP wethouder: Dit vertrouwen zullen we niet beschamen!!

De SP gaat de komende vier jaar deel uit maken van het college van B&W in Rheden. Na het akkoord over Hart van Dieren is vandaag ook een voorlopig akkoord bereikt tussen PvdA, Gemeentebelangen en de SP. Voor de SP zijn een aantal belangrijke wensen ingewilligd.

Rikus Brader

De beoogd SP-wethouder Rikus Brader is na twee weken onderhandelen en overleg beduusd van alle gebeurtenissen: "Voor het eerst meedoen aan raadsverkiezingen, 12,6 % van de stemmen halen, gevraagd worden voor coalitie-onderhandelingen, zitting nemen in een college. Ongelofelijk! Dit vertrouwen van de burgers zullen we niet beschamen, we gaan samen met de PvdA en GB onze stinkende best doen om van Rheden een fantastische en sociale gemeente te maken." In het akkoord zijn, naast de afspraken rondom Hart van Dieren, o.a. de volgende zaken opgenomen: 3% speelgrond in alle woonwijken, geen volledige bebouwing Rhederhof, volledige en actieve inzet middelen Wet Werk en Bijstand en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook de externe inhuur wordt zoveel mogelijk verminderd en er zal worden ingezet om samen met andere gemeenten voldoende eigen expertise op te bouwen. De woningverdeling t.a.v. nieuwbouw blijft bij 50% betaalbaar en 50% duurder, maar met name binnen de betaalbare woningen wordt nadrukkelijk gekeken of de grens van betaalbaar naar beneden kan worden bijgesteld en het aandeel huurwoningen kan worden vergroot. T.a.v. uitgeprocedeerde asielzoekers worden meer voorzieningen getroffen.

Het voorlopig akkoord wordt het komend weekend aan de achterban van de partijen voorgelegd. Maandag worden de wijzigingen aangebracht en a.s. woensdag wordt het akkoord vastgesteld. Daarna hebben de partijen tot maandag 10 april de tijd om groen licht van hun achterban te krijgen. Diezelfde maandag wordt ook het nieuwe college bekendgemaakt en de verdeling van de portefeuilles. In een gesprek vandaag tussen Jan Bart Wilschut (PvdA), Wim Pieper (GB) en Rikus Brader (SP) zijn de eerste afspraken voor samenwerking al gemaakt en is vertrouwen uitgesproken in elkaar. Zo mogelijk wordt nog een vierde wethouder toegevoegd om o.a. dit relatief onervaren college te versterken.

U bent hier