h

SP Rheden: grote stap in coalitie-onderhandelingen gezet

29 maart 2006

SP Rheden: grote stap in coalitie-onderhandelingen gezet

Vandaag is een belangrijke stap gezet in de coalitie-onderhandelingen tussen de PvdA, Gemeentebelangen en de SP. Het eerste onderdeel van het coalitie-akkoord - Hart van Dieren - is toevertrouwd aan het papier. De afspraken die afgelopen maandag tijdens de soms felle onderhandelingen waren gemaakt werden vandaag door de partijen (overigens zonder aanwezigheid van de formateur) in een haast vriendschappelijke sfeer op schrift gesteld.

Donderdag gaat de formatie verder onder leiding van formateur Piet Bijl. T.a.v. Hart van Dieren zijn de wensen van de SP vrijwel geheel ingewilligd. Een half jaar onderzoek - ook naar aanvullende financiƫn, brede interactie met belanghebbenden, ruimte voor alternatieven en uiteindelijk een volksraadpleging zijn onderdelen van het akkoord. Morgen 30 maart wordt eerst achter gesloten deuren gesproken over de mogelijke wethouderskandidaten en de verdeling van portefeuilles. Daarna wordt in openbare zitting het document over Hart van Dieren formeel vastgesteld. Vervolgens wordt over de andere zaken die nodig zijn om een haalbaar coalitie-akkoord te smeden onderhandeld. Een "linkse" coalitie in Rheden is een grote stap dichterbij gekomen, mede dankzij de constructieve houding die de onderhandelaars vandaag allemaal aan de dag legden.

U bent hier