h

Platform Pardon Nú Rheden/ Rozendaal

17 juni 2006

Platform Pardon Nú Rheden/ Rozendaal

Op 12 juni jl. organiseerde Platform Pardon Nú de tweede regionale avond over vluchtelingenproblematiek, in De Steeg. Twee jaar geleden ontstond het Platform op initiatief van de SP. In samenwerking met vertegenwoordigers van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Vluchtelingenwerk en een grote groep ‘ongebonden burgers’, proberen we de problemen van (uitgeprocedeerde) asielzoekers op de agenda te houden. In de pers, bij de gemeente, in de -ook landelijke- politiek.

Vluchtelingen

We hebben o.a. een boekje gemaakt (‘Wijzer worden met asielzoekers’- met lesbrief geleverd aan alle middelbare scholen in Gemeente Rheden), publiceren tweewekelijks een column in het Streekjournaal, hebben regelmatig overleg met de verantwoordelijke wethouder en benaderen op diverse wijzen de gemeenteraad. Ook zijn er een aantal avonden georganiseerd met onze sympathisanten en diverse sprekers van Vluchtelingenorganisaties en politiek.

Dit voorjaar heeft het Platform contact gezocht met allerlei vluchtelingenondersteuningsgroepen in de provincie. Op 12 juni waren vertegenwoordigers aanwezig uit Aalten, Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Wageningen en Rheden. Het was een nuttige avond: informatie uitwisselen, contacten leggen, gezamenlijke plannen maken.
Dit gezamenlijk overleg gaat nu de provincie benaderen, om ook daar steun te verwerven. Daarnaast roepen we de provincie op de Vlagtwedde-motie te ondertekenen. Kern daarvan is dat gemeentes en provincies de landelijke overheid oproepen een Generaal Pardon te geven aan alle asielzoekers die vóór 1 april 2001 ons land binnenkwamen, en nog steeds wachten op een definitieve beslissing.
De motie die op het congres van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) van 14 juni jl. met overweldigende meerderheid werd aangenomen, om te gaan lobbyen in Den Haag voor zo’n “ruimhartig pardon” is een geweldige stap in de goede richting en toont dat gezamenlijk verzet zin heeft!
In september organiseren we weer een avond; naar verwachting zal een groot aantal noodopvangen uit Gelderland zich dan bij ons voegen.

Voor de SP zit Lyan van Vliet in het Platform.
Kijk voor de doelstellingen en meer informatie op www.pardonrheden.nl

U bent hier