h

Platform Pardon nú organiseert de Nacht van de Vervanging in de gemeente Rheden op 14 september a.s.

11 september 2006

Platform Pardon nú organiseert de Nacht van de Vervanging in de gemeente Rheden op 14 september a.s.

‘Nacht van de Vervanging’ in gemeente Rheden.

Donderdag 14 september wordt in de gemeente Rheden, net als in o.a. Amsterdam, Groningen, Zeist, Wageningen en Eindhoven, aandacht besteed aan de Nacht van de Vervanging. Tijdens de Nacht van de Vervanging geven lokale ‘prominenten’ en politici voor één nacht onderdak aan een vluchteling.

Platform Pardon Nú Rheden/Rozendaal organiseert deze ontmoeting van vluchtelingen en lokale prominenten tijdens een gezamenlijke maaltijd. Enkele vluchtelingen zullen vervolgens de nacht doorbrengen op een bijzonder logeeradres.

Donderdagavond 14 september eten vluchtelingen en prominenten samen in het Dushihuis in Ellecom. Alex de Bokx van dit opvanghuis heeft zijn locatie ter beschikking gesteld aan het Platform. Olivier van der Staal, een biologische kok die graag meewerkt, zal samen met leden van het Platform de maaltijd bereiden.

De gasten zijn enerzijds vluchtelingen die in de gemeente Rheden verblijven of verbleven hebben en nog steeds geen verblijfsvergunning hebben. Anderzijds zijn alle raadsfracties uitgenodigd een afgevaardigde te laten deelnemen, en ook andere prominenten, zoals bv. de wethouders Kock en Brader, oud burgemeester Koek en dominee Boonen, zullen aanschuiven.

De nacht van de vervanging past in de landelijke campagne ‘Aftellen tot het pardon’.
Deze campagne stimuleert initiatieven die gericht zijn op ondersteuning van ‘oudewetters’ die in Nederland geen vaste grond onder de voeten hebben, en bundelt de krachten van mensen en organisaties die zich hiervoor op lokaal niveau blijven inzetten.
De belangrijkste doelen van de campagne zijn:
• Aandacht vragen voor de situatie van lang in Nederland verblijvende asielzoekers bij landelijke politici en publiek: Duizenden mensen die onder de oude vreemdelingenwet voor april 2001 asiel aanvroegen, hebben anno 2006 nog steeds geen uitzicht op een normaal leven in Nederland
• Oproepen om initiatieven te starten die ‘oudewetters’ ondersteunen
• Het bundelen van informatie over lokale initiatieven.
• Elke drie maanden een manifestatie organiseren op verschillende locaties in Nederland, in samenwerking met de initiatiefnemers van lokale projecten.

Voor informatie:
Zie ook www.pardonrheden.nl
Constans Pos, 06-53303442 of Lyan van Vliet, 06-17154828

U bent hier