h

Wijziging in bezetting raadsfractie SP Rheden

14 november 2006

Wijziging in bezetting raadsfractie SP Rheden

Om persoonlijke en gezondheidsredenen stopt raadslid Cees Stam per 1 januari 2007 met zijn raadswerk. Hieronder leest u zijn eigen toelichting. Lyan van Vliet, oorspronkelijk nummer 5 op de kandidatenlijst, zal de raadszetel van Cees overnemen. Lyan werkt als fractie-assistente bij de SP Provinciale Statenfractie in Gelderland, is al vele jaren actief (bestuurs)lid in de afdeling Rheden en actief betrokken bij Platform Pardon Nú.

Lyan van Vliet

Toelichting Cees: Per 1 januari 2007 zal ik stoppen met het werk als raadslid van Rheden. Met pijn in het hart; maar de hersentjes stelden vast, dat dit het beste was. Voor mijzelf, voor de fractie en voor de politieke zaken waarvoor wij zeggen te staan. Ik trek het niet voldoende! En dat moet wel. Ik heb ontdekt, dat de zaken waarmee we ons in de gemeenteraad moeten bezig houden een enorme inzet vereisen. Het kost veel tijd en energie en ik breng dat door chronische gezondheidsperikelen niet voldoende op.
Een tijdje terug nam ik op me de Hulpdienst te “doen”. Maar daar kwam ik al niet meer aan toe. En zo iets kan voor ons, met een wethouder in het Rhedens college en een drukke fractie, een gevaarlijke valkuil worden. Dat we ons bijna alleen nog maar parlementair met politieke zaken bezig houden. Ik ga me dus weer (meer) buiten de gemeenteraad met lokale politieke zaken bezig houden, actievoeren en vanuit die positie de fractie voeden. En ik heb de afgelopen maanden wel geleerd hoe dat gemeentelijke bedrijf werkt. Ik ken er nu veel mensen, dus daarmee kan ik ook ons voordeel doen. Ik heb er alle vertrouwen in, dat Lyan mij goed zal opvolgen.
Tenslotte, de fractie heeft de steun vanuit de afdeling hard nodig. Ik heb kunnen ervaren hoe frequent en hevig je vaak moet worstelen met een veelheid van politieke vraagstukken. De leden van de afdeling en de kerngroepleden in het bijzonder moeten die fractieleden vooral niet laten bungelen; maar we moeten ze duidelijk maken hoe buiten de fractie onze leden van de afdeling over allerlei zaken denken, zodat er binnen de afdeling constant een inspirerend en vruchtbaar politiek debat is. Daarbij moeten we ons baseren op een zorgvuldig wegen van belangen van de diverse groepen van de Rhedense bevolking. We zijn uiteindelijk een partij die wortelt in de samenleving van gewone mensen en naar hen toe moeten wij ons tenslotte kunnen verantwoorden.

Cees Stam

U bent hier