h

College Rheden gaat verder zonder Wim Pieper

17 december 2006

College Rheden gaat verder zonder Wim Pieper

Dinsdag 12 december heeft wethouder Wim Pieper van Gemeentebelangen besloten zijn functie neer te leggen en zijn ontslag in te dienen. Hij is tot dit besluit gekomen, omdat hem is gebleken dat het politieke draagvlak voor zijn functioneren als wethouder bij de collegepartijen, inclusief zijn eigen fractie, niet aanwezig is.

Het college van BenW respecteert deze beslissing. Wim Pieper was sinds april 2006 wethouder met de portefeuilles Verkeer, Milieu, Openbare Werken, Sport, Cultuur, Gezondheidszorg en Ouderenbeleid. Daarvoor zat hij 8 jaar als fractievoorzitter van gemeentebelangen in de gemeenteraad. De portefeuilles worden tijdelijk waargenomen door de overige collegeleden.
De coalitiepartijen, Gemeentebelangen, PvdA en SP hebben zich positief uitgesproken over het voortzetten van de huidige coalitie. De partijen nemen hun verantwoordelijkheid richting de kiezers en willen de ingezette koers van de coalitie voortzetten. De fractie van Gemeentebelangen gaat op korte termijn op zoek naar een opvolger voor de afgetreden wethouder.

U bent hier