h

Positieve ontwikkelingen voor de SP in Brummen

17 december 2006

Positieve ontwikkelingen voor de SP in Brummen

De gemeente Brummen valt onder het werkgebied van de SP afdeling Rheden. Van tijd tot tijd vinden hier ook activiteiten plaats, bijv. in de afgelopen campagne. Inmiddels zijn er 23 leden in Brummen.

Brummen

Hiervan hebben er 10 leden samen zo’n 2500 folders verspreid in een aantal wijken. Ook is er in Eerbeek campagne gevoerd. De uitslag was ook hier geweldig: van 5% bij de vorige verkiezingen naar 17,8% nu. Dit alles lijkt aan te tonen dat de SP ook in Brummen voet aan de grond kan krijgen. Enkele leden hebben aangegeven zich graag actief in te willen zetten voor de SP in Brummen. Begin 2007 zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor alle Brummense leden om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een ledenwerkgroep. Belangstelling? Neem contact op met de afdeling!

U bent hier