h

Installatie Lyan van Vliet als nieuw raadslid SP Rheden

11 januari 2007

Installatie Lyan van Vliet als nieuw raadslid SP Rheden

Dinsdagavond is Lyan van Vliet geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de SP. Zij vervangt Cees Stam, die o.a. vanwege gezondheidsredenen het raadslidmaatschap niet kon voortzetten.

Lyan is al een aantal jaren nauw betrokken bij de afdeling, o.a. als bestuurslid. Zij heeft zich ook ingezet voor Platform Pardon Nu en werkt als fractie-assistente voor de SP in de provincie Gelderland. Wij wensen Lyan
veel succes als raadslid de komende jaren.

U bent hier