h

SP vraagt opheldering over mogelijke opheffing Postkantoor Dieren

28 januari 2007

SP vraagt opheldering over mogelijke opheffing Postkantoor Dieren

Zaterdag 27 januari heeft de SP Rheden een brief gestuurd aan Postkantoren BV om opheldering te krijgen over het al dan niet opheffen van het postkantoor in Dieren. Het postkantoor vervult een belangrijke rol in het dorp Dieren. De SP wil zo snel mogelijk weten wat de concrete plannen zijn. Lees hieronder de hele brief.

Postkantoren BV
Postbus 30444
3503 AG Utrecht

CC: Postkantoor Dieren

Rheden, 27 januari 2007

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vernomen dat het postkantoor te Dieren dreigt te sluiten en dat er een agentschap gevestigd gaat worden in de Spar supermarkt aan de Cederlaan te Dieren.

De SP afdeling Rheden is van mening dat het postkantoor in de Piersonstraat een regionale functie heeft, en dat deze verloren gaat als er alleen nog een postagentschap in een supermarkt zal komen. Tevens is de SP van mening dat een postkantoor een voorziening is met een belangrijke maatschappelijke functie, welke goed geoutilleerd en voor alle inwoners breed toegankelijk dient te zijn. Daarbij denken wij ook aan andere diensten zoals het overschrijven van kentekenbewijzen en Postbankzaken.

Eén van de servicetaken van het postkantoor is het verkopen van vervoersbewijzen van de NS. Het is al lastig dat reizigers bij een postkantoor hun vervoersbewijs dienen aan te schaffen. Dit wordt helemaal een omweg indien men hiervoor naar de Cederlaan dient te gaan. De afstand van het Stationsplein te Dieren naar de Spar vestiging bedraagt 3 kilometer. Met name oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn komen zo in de knel.

Op drie vragen ontvangen wij graag op korte termijn, gelieve vóór 10 februari 2007, uw antwoord:

1. Gaat het agentschap aan de Cederlaan alle diensten van het huidige postkantoor overnemen?
2. Wat gaat deze verhuizing betekenen voor het personeel?
3. Per wanneer sluit het postkantoor aan de Piersonstraat?

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groeten,

Jorine Dirks
Voorzitter SP afdeling Rheden

Postadres:
Zutphensestraatweg 68D
6955 AK Ellecom

U bent hier