h

SP teleurgesteld: PvdA laat de SP links liggen

23 februari 2007

SP teleurgesteld: PvdA laat de SP links liggen

Afgelopen donderdag 22 februari heeft informateur Dijkstal zijn advies voor een stabiele coalitie gepresenteerd. Op basis van de uitgesproken voorkeuren van de fracties gaf hij het advies een college te vormen uit PvdA, VVD, CDA en Groenlinks. Deze 4e partij erbij was gewenst ‘om het beeld te vermijden dat de oude coalitie van voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 gewoon verder gaat’.

'Onervarenheid' van de SP zou voor enkele partijen een belemmering vormen voor deelname aan een college met de SP. Deze onervarenheid van de SP is nergens in het informatierapport of elders op enige wijze onderbouwd.
De SP is erg teleurgesteld over deze uitkomst van de informatiefase. Het is niet juist er van uit te gaan dat het samenbrengen van de partijen die graag met elkaar een coalitie willen vormen ook leidt tot een coalitie met het meeste draagvlak onder de bevolking. De verwachting dat een breed college van deze 4 partijen door de bredere steun in de raad ook een breder draagvlak in de Rhedense samenleving heeft, is voor de SP strijdig met huidige electorale tendensen.

De SP heeft tijdens de gesprekken met de informateur aangegeven een voorkeur te hebben voor een lijmpoging van de coalitie met PvdA en Gemeentebelangen. Dit alleen onder voorwaarde dat de PvdA opheldering kon verschaffen waarom het noodzakelijk was om het vertrouwen in coalitiepartner Gemeentebelangen op te zeggen, zonder de SP daar in te kennen. Tot op heden is daar niet over gecommuniceerd. Ook is er na de breuk met Gemeentebelangen door de PvdA niet met de SP gesproken over mogelijke voortzetting van de coalitie. De keuze voor een volledig nieuwe open informatieronde maakte het voor de PvdA mogelijk om met andere partijen in zee te gaan. De PvdA heeft de SP te gemakkelijk links laten liggen.
Verder begrijpt de SP niet hoe het kan dat deze 4 partijen zeggen het huidige coalitieakkoord grotendeels te willen aanhouden. De 4 partijen zijn toch duidelijk van een andere politieke signatuur dan SP en Gemeentebelangen. Toch zegt zelfs de VVD het akkoord voor 90% te kunnen steunen. Snapt u het? Inhoudelijke verschillen zijn blijkbaar verwaarloosbaar. Het enige verschil zit ‘m in de uitvoerders, de zogenaamde poppetjes.

Hart van Dieren

Een andere voorwaarde die de SP heeft gesteld in de gesprekken met de informateur is dat er duidelijkheid komt over Hart van Dieren. Welke marges zijn er eigenlijk en in welke mate zijn (en waren) bepaalde aanpassingen überhaupt nog mogelijk? De SP fractie is inmiddels zelf een onderzoek gestart naar het besluitvormingsproces. Hiervoor zijn al de nodige stukken opgevraagd, soms met moeite en zelfs met beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. De SP komt hier zeker nog op terug.
Verder blijft de SP wat betreft Hart van Dieren vasthouden aan het amendement van 26 september jl., waarin het college werd opgedragen te zorgen voor een noorderparallelroute of een gelijkwaardig alternatief voor de lokale verkeersafwikkeling. Als de aanleg van deze noorderparallelroute te zijner tijd noodzakelijk blijkt, maar onverenigbaar is met de noordschuif (de spoorbak wordt daarbij in de meest noordelijke positie aangelegd), dan zal het college het besluit tot de noordschuif bij de partners (Provincie en Pro-Rail) in de stuurgroep van het project Hart van Dieren moeten aanvechten.

Hoe nu verder?

Na bijna een jaar in de raad en in het college heeft de SP veel van het politieke spel geleerd.
De SP gaat in Rheden door met haar eigen spelregels en op haar eigen manier: met 100% inzet voor een beter en socialer Rheden. Inzet voor behoud van voorzieningen, transparantie in het plan Hart van Dieren, een goed sociaal beleid, voldoende sociale woningbouw en participatie van de bevolking bij dit alles. Behalve als oppositiepartij in de raad, blijven wij ook actief op straat en in de wijken. Er is genoeg te doen, de SP blijft niet mokkend aan de kant staan!

U bent hier