h

Programma 1 mei-bijeenkomst Rheden

22 april 2007

Programma 1 mei-bijeenkomst Rheden

Op 1 mei a.s. zal er een 1 mei-bijeenkomst plaatsvinden in het Rhederhof in Rheden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door PvdA, GL en de SP.

Het programma zal er ongeveer zo uitzien.

WMO/Bijstand

De WMO is een participatiewet. De wet richt zich niet alleen op bv. gehandicapten en de hen omringende mantelzorgers, maar op, in ons geval, de hele bevolking van de gemeente. Hoe organiseer je burgerparticipatie en wat betekent dat voor het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Gaat het bij de uitvoering om rechtmatigheid of de menselijke maat??? Zorgt de mogeliike verschillende benadering vanuit gemeenten niet voor veel ongelijkheid dus heeft een landelijke aansturing hier dan niet de voorkeur. Hoe verhoudt zich solidariteit tot eigen verantwoordelijk- heid? Kortom krijg ik van de gemeente met die nieuwe WMO nog wel de zorg die ik nodig heb.

Sociaal economische vraagstukken

Hoe erg is de graaicultuurr aan de top van het bedrijfsleven en wat moet/kan je daaraan aandoen.
Heeft marktwerking(concurrentie) in de zorg, de energiesector en het openbaar vervoer echt geleid tot lagere prijzen en betere kwaliteit???

De multiculturele samenleving

Heeft een dubbel paspoort iets met loyaliteit te maken en hoe belangrijk is de vraag naar loyaliteit in het algemeen?
Hoe gaan we in dit verband om met (extreem)rechts? Moeten we eisen dat iemand zijn dubbele paspoort inlevert voor zij/hij een openbare functie krijgt? Waar gaat het bij integratie vooral om en wat doen we niet goed?

Linkse samenwerking

Is dat nou nodig? Wat scheidt ons en wat bindt ons?

Toegang is vrij, iedereen is welkom.

Woonzorgcentrum Rhederhof
Worth Rhedenseweg 45
6991 DV Rheden
Zaal open 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur

U bent hier