h

Onveilige verkeerssituatie op de Pres. Kennedylaan in Velp

31 mei 2007

Onveilige verkeerssituatie op de Pres. Kennedylaan in Velp

De SP heeft vragen gesteld over de verkeerssituatie op de Pres. Kennedylaan ter hoogte van de huisnummers 39 en 42. Verontruste bewoners hebben aandacht gevraagd voor de in hun ogen ongewenste verkeerssituatie in de straat. Er wordt gewag gemaakt van 12 ongelukken sinds de aanleg van verkeersremmende maatregelen ( o.a. verkeers-
drempels).

De bewuste drempelsBovendien beklaagt men zich over het gebrek aan belangstelling van gemeentelijke zijde. Op brieven/e-mails van bewoners over de verkeerssituatie zijn geen reacties ontvangen.

Op vragen van de SP fractie tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 mei stelde de wethouder dat er wel degelijk overleg is geweest met omwonenden en andere betrokkenen zoals o.a. Connexxion. De verkeersdrempel is in ieder geval autobus vriendelijk geconstrueerd. Connexxion heeft hier kennelijk, en met de nodige overtuigingskracht, op aangedrongen. De wethouder deelde verder mede dat er ten gemeentehuize geen klachten middels brieven/e-mails bekend zijn. Inmiddels is hij samen met een verkeersdeskundige ter plekke gaan kijken om zich goed van de situatie op de hoogte te stellen.

Toegezegd is een onderzoek door de verkeers-
ongevallendienst. Ook wordt vrijdag 1 juni, ijs en weder dienende, de belijning aangepast/opgefrist.
Met omwonenden is door de fractie inmiddels contact gezocht. Wordt vervolgd...?!

U bent hier