h

Uitnodiging 7e Algemene Ledenvergadering

28 mei 2007

Uitnodiging 7e Algemene Ledenvergadering

Op 20 juni a.s. om 19.30 - 22.00 uur zullen wij onze 7e Algemene Ledenvergadering houden in Rhederhof, Worth Rhedenseweg 45 te Rheden. Tijdens deze ledenvergadering zullen wij aandacht besteden aan de stand van zaken in de afdeling en de lokale politieke situatie: we blikken terug op het afgelopen jaar en maken plannen voor het komende jaar.

In het jaarverslag zal aan de orde komen welke acties de afdeling heeft gevoerd, waar de fractie zich mee bezig heeft gehouden, wat de SP in het college heeft bereikt en hoe de SP weer buiten het college is terecht gekomen.
In het te bespreken jaarplan worden plannen geformuleerd voor de toekomst: welke speerpunten krijgen prioriteit, hoe kunnen afdeling en fractie zo goed mogelijk met elkaar samenwerken, welke acties gaan we op korte termijn voeren.

Behalve de bespreking van het jaarverslag en jaarplan zal er een nieuw bestuur worden gekozen.
Theo van den Elsen en Sandra van den Hoek leggen hun bestuursfunctie neer en zijn niet herkiesbaar. Hiervoor is er behoefte aan een aanvulling van het bestuur met nieuwe bestuursleden. Leden die geïnteresseerd zijn in het vervullen van een bestuursfunctie kunnen zich vóór
4 juni voor meer informatie melden bij afdelingsvoorzitter Jorine Dirks (jdirks@tomaatnet.nl of 06 46712613).

N.B. De complete agenda voor de 7e Algemene Ledenvergadering is samen met de Tribune van juni bezorgd.
U kunt de agenda ook downloaden als pdf-bestand.

U bent hier