h

SP fractie stelt vragen over goederentreinen door gemeente

24 augustus 2007

SP fractie stelt vragen over goederentreinen door gemeente

Van diverse zijden bereiken ons berichten over een goederentrein die de laatste tijd (2 à 3 maanden?) 's morgens vroeg en 's avonds laat door de gemeente rijdt. Het zou gaan om een trein met daarop o.a. grote tanks, die 's morgens de ene kant op gaat, en 's avonds terugkomt. Dit gebeurt bijna dagelijks, ook in de weekenden. De indruk bestaat dat de trein met hoge snelheid door de dorpen rijdt.

Goederentrein

Onderstaande vragen zijn gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden:

- Kunt u ons informeren over de goederentreinen die momenteel 's morgens vroeg en 's avonds laat door de gemeente rijden? Wat is de inhoud van de tanks op de treinen, waar gaan zij heen, betreft het hier bijzondere transporten, hoe lang gaat dit duren?
- Als er sprake is van gevaarlijke stoffen, zijn de brandweer en andere hulpdiensten daar dan van op de hoogte en weten zij hoe zij moeten handelen in geval van een ongeluk?
- Wat is de toegestane snelheid van deze transporten en wat is de daadwerkelijke snelheid?
- Bent u met ons van mening dat het goed is om in voorkomende gevallen de bevolking van de gemeente vooraf te informeren over dit soort opvallende wijzigingen in de dienstregeling, door het vermelden van inhoud en duur van de transporten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen wij er op rekenen dat dat in de toekomst vooraf zal gebeuren?

Meer informatie:

SP Rheden
Jorine Dirks (voorzitter)
06-467132613 // rheden@sp.nl // www.rheden.sp.nl

U bent hier