h

Op naar het 15e partijcongres!

8 september 2007

Op naar het 15e partijcongres!

Op 24 november is er weer een SP-
congres. De kans om je stem als lid van de SP te laten horen! Onze partij groeit als kool en is de afgelopen twee jaar buitengewoon succesvol geweest bij de verkiezingen. Daarom moeten we alles op alles zetten om kwantiteit in kwaliteit om te zetten en verstandig om te gaan met groeistuipen. 24 november nemen we op het 15e congres uiteindelijk de besluiten waarmee we onze partij in staat stellen de uitdagingen van de komende jaren met succes aan te gaan. Het congres wordt voorbereid door een uitgebreide discussie binnen de partij. De voorbereiding hiervoor binnen de afdeling Rheden start op woensdag 12 september.

Stemmen Congres

Van 19.30 tot 22.00 uur is er een bijeenkomst voor al onze leden in het Rhederhof, Worth Rhedenseweg 45 te Rheden. Om te beginnen discussiƫren we dan over het eerste congresstuk "Evaluatie Besluiten 12e Congres" en het tweede congresstuk "Fundamenten versterken". Beiden zijn te downloaden via de ledenwebsite www.spnet.nl. Als SP-lid kun je inloggen op deze site met je postcode en je lidnummer.
De inbreng die door de leden wordt geleverd wordt ingebracht op de regioconferentie van zondag 7 oktober in Arnhem. Tijdens deze regioconferentie zullen afge-
vaardigden van de afdelingen uit Gelderland en Overijssel verder met elkaar discussiƫren over de inhoud van de stukken. Op 12 september wordt tevens afgesproken welke van de leden onze afdeling vertegenwoordigen tijdens de regioconferentie en tijdens het congres op zondag 24 november. Naar aanleiding van de regioconferenties worden de congresstukken herschreven, en opnieuw besproken in alle afdelingen.
In Rheden zal dit op woensdag 31 oktober zijn.

Statuten

Huishoudelijk Reglement

U bent hier