h

Voor alle leden

13 oktober 2007

Voor alle leden

Uitnodiging Algemene Ledenbijeenkomst

31 oktober 2007
19:30 - 22:00 uur
Rhederhof, Rheden

Op naar het 15e partijcongres! (deel 2)
Zoals in de vorige SPreekbuis aangekondigd is, vindt op 24 november het 15e partijcongres plaats in Rotterdam. Tijdens dit congres worden belangrijke besluiten genomen over de koers en de organisatie van de partij.

In twee congresstukken worden verschillende voorstellen gedaan. De congresstukken ‘Evaluatie Besluiten 12e Congres’ en ‘Fundamenten versterken’ zijn inmiddels in de lokale afdelingen en op regioconferenties besproken. Op basis van die besprekingen komt er een nota van wijzigingen van de congrescommissie.

De gewijzigde versie zal wederom in de afdelingen worden besproken. Afdelingen kunnen wijzigingsvoorstellen indienen, die op het congres in stemming zullen worden gebracht. In Rheden gebeurt dit op 31 oktober in Rheden. Van 19.30 tot 22.00 uur is er een bijeenkomst voor al onze leden in het Rhederhof, Worth Rhedenseweg 45 te Rheden.
Beide congresstukken en de nota van wijzigingen (vanaf 26/10) zijn te downloaden via de ledenwebsite. Als SP-lid kun je inloggen op deze site met je postcode en je lidnummer.

Om goed voorbereid te zijn kun je de statuten en het huishoudelijk reglement op de website van de SP doorlezen

U bent hier