h

De SP en de begroting

9 november 2007

De SP en de begroting

De begrotingsraad

Maandag 5 en dinsdag 6 november waren de gemeenteraadsvergaderingen rondom de begroting voor 2008. Dat wil zeggen, maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur en dinsdag van 14.00 tot 21.00 uur. Daarna volgden nog de agendapunten die tijdens de raadsvergadering van 31 oktober jl. waren blijven liggen, zodat we uiteindelijk weer rond 22.00 uur uitvergaderd waren. Gelukkig werd er wel tussendoor even gepauzeerd om te eten!

De SP fractie is erg tevreden dat onze motie ‘Huismeesters op basisscholen’ met steun van GB, CU, GL en PvdA werd aangenomen. De huismeesters werken soms al erg lange tijd op een gesubsidieerde arbeidsplek, en dreigen deze banen aan het eind van het schooljaar kwijt te raken. De motie roept het college op nog in november met scholengroep Veluwezoom in overleg te gaan over de huismeesters en alles wat mogelijk is in het werk te stellen om behoud van deze banen te bewerkstelligen, te streven naar een structurele oplossing in dit verband, en de raad over dit alles te rapporteren.

Onze motie ‘zwemles kinderen’ werd helaas alleen door ons zelf gesteund. Doel van deze motie was te onderzoeken hoeveel kinderen van 10 tot 12 jaar er in de gemeente zijn zonder zwemdiploma, en wat daar de oorzaak van is. Wij zijn van mening dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is dat kinderen een zwemdiploma kunnen halen, en dat als ouders/verzorgers in gebreke blijven, de gemeenschap hiervoor een oplossing moet zoeken. Maar vóór je dat kunt doen, moet je eerst weten hoe groot het probleem is.
Helaas waren alle andere fracties van mening dat het hier om een verantwoordelijkheid van de ouders gaat, dat financiële obstakels al weggewerkt worden door de bijzondere bijstand, en dat het onnodig is dit te onderzoeken. Wij komen hier op terug!

Grote consternatie ontstond toen fractievoorzitter Liesbeth Schaap namens de SP fractie verklaarde tégen het beleidsplan en de programmabegroting te zullen stemmen.
Het beleidsplan vloeit voort uit het coalitieakkoord, en aangezien wij daar niet in zitten, zijn wij ook niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het beleidsplan, het is niet dat van óns. Dus vanzelfsprekend stemmen wij daar tegen! De programmabegroting, die wij in hetzelfde agendapunt kregen voorgelegd, hangt hier zozeer mee samen dat wij ook daar om principiële redenen tegen gestemd hebben.
Een storm van protest stak op. Alle fracties reageerden zeer verbaasd, veel vragen werden gesteld (wat doet u dan volgend jaar? Gaat u vanaf nu tegen alles stemmen? Waarom dient u dan wel moties in?). Nee, wij gaan niet vanaf nu tegen alles stemmen maar gaan gewoon met deze vastgestelde begroting aan het werk. En natuurlijk staan er ook goede dingen in, wij keuren niet inhoudelijk alles af. En wat we volgend jaar doen zien we dan wel weer.
De heren Haverkamp (VVD) en Canters (PvdA) maakten het erg bont. Hield Haverkamp het nog bij een vraag (Bent u tegen democratie?), Canters stelde vast ‘dat het bijzonder jammer is dat de SP niet van haar democratische rechten gebruik maakt’. Zou tégen stemmen niet ook een democratisch recht zijn?

U bent hier