h

Regionale kaderscholing

19 november 2007

Regionale kaderscholing

Omdat de SP hard groeit en veel nieuwe leden krijgt, is het belangrijk om mensen goed op te leiden. Voor de provincie Gelderland komen een aantal leden uit verschillende afdelingen uit de regio een jaar lang één zaterdag in de maand bij elkaar voor de kaderscholing in de Coehoorn te Arnhem.

Op die zaterdagen komen alle thema’s aan bod waar je als SP’er mee te maken krijgt: de geschiedenis van de SP, de ideologie van de SP, de rol van activisme, hoe voer je een goede actie, hoe ga je met de media om, etc.
Deze scholing is bedoeld om dieper op zaken in te kunnen gaan en ervoor te zorgen dat we inhoudelijk sterke (toekomstige) raads- en bestuursleden krijgen.
Tijdens de laatste cursusdag werd bijvoorbeeld gesproken over wat ons als SP-leden nu bindt. Waar is onze ideologie op gestoeld? Welke historische achtergrond heeft niet alleen de SP, maar welke stromingen zijn er nog meer? Daarnaast werd er aandacht besteed aan hoe je een standpunt bepaald, hoe je tot een goede analyse komt en waar ons gedachtegoed vandaan komt.
Ook zal er binnen deze scholing een hele zaterdag gewijd worden aan een bezoek aan de Tweede Kamer. Hierbij worden we ontvangen door enkele SP prominenten en krijgen we uitvoerig uitleg over het reilen en zeilen in de Kamer. Kortom, een zeer gevarieerde en uiterst interessante scholing, met regelmatig gastsprekers, maar waaraan ook een hoop lol te beleven valt.
Vanuit de afdeling Rheden volgen Theo (bestuurslid) en Claudia (kerngroeplid) deze regionale kaderscholing.

De SP scholingen worden georganiseerd door het landelijke scholingsteam.
Informatie over andere scholingen, cursussen, workshops, e.d. kun je vinden op de scholingskalender op de website van de SP. Inloggen met je lidmaatschapsnummer, in de linkerkolom 'studiecentrum' klikken en dan op de link voor de cursuskalender.

U bent hier