h

Hogere Eigen Bijdrage? Laat het ons weten!

14 december 2007

Hogere Eigen Bijdrage? Laat het ons weten!

Veel bewoners van een AWBZ-instelling hebben bericht gehad dat ze vanaf 1 januari 2008 een hogere Eigen Bijdrage moeten gaan betalen.
In 2003 is een nieuw eigen bijdrage systeem in de AWBZ ingevoerd. Het was toen al duidelijk dat dit enorme gevolgen zou hebben voor de koopkracht van inwoners van AWBZ-instellingen. Daarom had de overheid de regeling voor mensen die in die tijd al in een instelling verbleven uitgesteld. Deze overgangsregeling stopt nu.

Dat leidt tot forse onrust en problemen:
Het bericht overvalt de mensen enorm.
Het is allemaal erg kort dag, mensen hebben erg weinig tijd om zich voor te bereiden, bezwaar in te dienen en/of via het CAK aan te kloppen voor compensatie
De verhoging blijkt vaak meer dan een verdubbeling, soms zelfs 3 tot 4 keer zo hoog,
Er worden de nodige fouten gemaakt in de uitvoering en dienstverleningen door het CAK en de Belastingdienst in de dienstverlening
Er zijn bewoners die door de verhoging wel erg weinig over houden, zelfs minder dan het zak- en kleedgeld.
Op initiatief van de SP debatteerde de Tweede Kamer hierover. Uitkomst is dat staatssecretaris Bussemaker uitzoekt wat er aan de hand is en binnen twee weken de Tweede Kamer informeert. Om goed beslagen ten ijs te komen in het vervolgdebat inventariseert de SP zelf de gevolgen en problemen. Dit vervolgdebat is al binnenkort, dus reageer snel.

Bent u, of kent u iemand die ook geconfronteerd is met een verhoging van de Eigen Bijdrage? Laat ons dan weten:
Hoeveel wordt de Eigen Bijdrage verhoogd? (hoeveel was het en hoeveel moet er per 1 januari 2008 worden betaald?)
Hoeveel blijft er over van het inkomen? Is dat minder dan de norm voor het zak- en kleedgeld? (norm is € 270 alleenstaande, € 420 samenwonenden)
Zijn er fouten gemaakt bij de vaststelling van de nieuwe eigen bijdrage? (U kunt via website van CAK-BZ de Eigen Bijdrage berekenen en zo vaststellen wat uw bijdrage zou moeten zijn.)
Heeft u voorbeelden van fouten en problemen bij de uitvoering door het CAK?

Laat uw melding achter op www.sp.nl/eigenbijdrage of neem contact op met de afdeling Rheden: 06-46712613
Uiteraard wordt uw melding vertrouwelijk behandeld.

www.sp.nl/eigenbijdrage

U bent hier