h

De SP en de cultuurnota

8 februari 2009

De SP en de cultuurnota

Op maandagavond 2 februari 09 vond in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats waar o.a. de gemeentelijke cultuurnota 2008 aan de orde kwam.

De SP vindt dat het kunst en cultuur aanbod vooral breed en toegankelijk moet zijn. Kunst kost geld, cultuur is niet gratis, en we moeten de keuze maken daar geld aan uit te geven, omdat we dat belangrijk vinden.
Bij de cultuurnota maakten we een aantal opmerkingen:

1) We praten deze avond over de verdeling van
€ 260.000 voor kunst en cultuur. Dat is niet veel, voor een gemeente met ruim 40.000 inwoners.
Kunst en Cultuur behoort bij programma 7, ‘cultuur, sport, recreatie en toerisme’. Dit programma 7 staat voor ruim 4,5 miljoen euro op de begroting. Dat is niet veel voor dit programma, bij vergelijking met andere gemeentes, zgn. soortgenoten, lijkt Rheden zo'n 34 euro p.p.p.j. minder te besteden.
Van die 4,5 miljoen, blijft er uiteindelijk dus € 260.000 over voor kunst en cultuur. Die moet verdeeld worden over professionele instellingen als K13 en de Alliantie, maar ook alle amateurkunst en zelfs de kunsteducatie op de basisscholen valt hieronder.
Nogmaals, dat is niet veel. Dit stoort ons, omdat we ook weten dat voor het Bloemershof project zonder openlijke discussie zomaar € 3 miljoen extra beschikbaar kan zijn, met een jaarlijkse rentelast van € 200.000. Dat is een keuze!

2) Zoals te verwachten is, vindt vrijwel iedere organisatie dat meer geld nodig is. Echter, het enige dat in deze nota echt opnieuw verdeeld wordt is de 25.000 euro van de zogenoemde ‘500 euro regeling’. Op basis van deze regeling konden culturele verenigingen een aanvraag doen voor een bijdrage in de huur van een accommodatie.
Deze regeling wordt afgeschaft omdat er te weinig gebruik van gemaakt wordt, volgens het college. Gebruikers noemen ons twee argumenten waarom de regeling niet voldoende functioneert, nl 1) het bedrag per keer is te laag en 2) de regeling is niet algemeen bekend.
De afgelopen twee jaar is er zo'n 20 keer per jaar gebruik gemaakt van de regeling. Het college hoopte op maximaal 50 voorstellingen per jaar, en vindt 20 dus te weinig. Als het te weinig is, kun je twee dingen doen. Je kunt het bedrag per voorstelling verhogen, en je kunt proberen meer bekendheid aan de regeling te geven. Afschaffen is geen oplossing. Bovendien treft dat degenen die er de afgelopen jaren wel gebruik van maakten, met andere woorden, waar blijven die 20 voorstellingen dan?

3) Het college stelt in de nota ook nog voor om € 10.000 te besteden aan kadervorming (waarbij onduidelijk is hoe groot de behoefte binnen het verenigingsleven hieraan is) en € 3.000 euro aan een onderzoek. Dat zijn geen zaken die je met cultuurgeld moet willen regelen. Wij vinden dat het budget voor kunst en cultuur maximaal en zo direct mogelijk ingezet moet worden om kunstuitingen te realiseren.
De SP fractie heeft geprobeerd de tekst in de cultuurnota te wijzigen. Voorgesteld werd om de ‘500 euro regeling’ te verlengen. Het bedrag per voorstelling zou verhoogd moeten worden naar 650 euro. Bovendien zou het college deze regeling zeer ruim bekend moeten maken bij mogelijke gegadigden, en zich maximaal moeten inspannen het volledige bedrag uit te keren.
Helaas kreeg dit amendement onvoldoende steun. Ook een door Gemeentebelangen ingediend amendement tot behoud van St. het Sprookjestheater haalde het niet.
De 10.000 euro voor ‘kadervorming’ werd, dankzij een amendement van PvdA, CDA en VVD, wel omgezet in een stimuleringsregeling, waarmee amateurverenigingen een voorstelling zullen kunnen geven in de theaterzaal van Theotorne.
Hoewel we zien dat hier geprobeerd is twee vliegen in één klap te slaan, zijn we bang dat de slag helemaal mis is: door de hoge kosten van een voorstelling in de theaterzaal, zullen van deze 10.000 euro maar 8 a 10 verenigingen gebruik kunnen maken. Anderzijds kan st. het Sprookjestheater waarschijnlijk niet op de been blijven met dit bedrag. De keuze die hier gemaakt is door een meerderheid van de raad, lost dus geen enkel probleem op!

NB. Tijdens de behandeling van de nota heeft de SP fractie voor beroering gezorgd door te stellen dat een bedrag van € 7000 in de nota twee maal werd vrijgemaakt. Dit was een nogal technisch verhaal. Wie hier meer over wil weten, kan contact opnemen met Lyan van Vliet of Henk Molenaar.

U bent hier