h

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering komt er weer aan: 22 april

26 maart 2009

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering komt er weer aan: 22 april

Op 22 april is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SP Rheden.

Noteer deze datum vast in de agenda! Op deze avond zal onder andere een nieuw bestuur worden gekozen. Daarnaast zal het thema ‘Wonen’ aan de orde komen. Hiervoor is SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen uitgenodigd. Wij willen op deze avond samen met zo veel mogelijk leden van gedachten wisselen en hopen zo een begin te maken aan het hoofdstuk ‘wonen’ van het nieuwe verkiezingsprogramma.

U bent hier