h

SP protesteert tegen verkoop NUON aandelen - gemeenteraad stelt besluit uit

2 april 2009

SP protesteert tegen verkoop NUON aandelen - gemeenteraad stelt besluit uit

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart stond een motie van de SP op de agenda, die oproept om de gemeentelijke NUON aandelen niet te verkopen. De SP vindt dat energie in publieke handen moet blijven. Onder de titel ‘Ze zijn NUTS’ voert de SP lokaal en landelijk al enkele weken actie tegen de uitverkoop van de energiesector. Ze zijn Nuts!Voorafgaand aan de vergadering protesteerde een groep SP leden en sympathisanten bij de ingang van het gemeentehuis. Raadsleden, collegeleden en bezoekers werden voorzien van flyers en nutsjes, meerderen van hen tekenden de petitie tegen verkoop.

Tijdens de raadsvergadering werd besloten de motie nog niet in stemming te brengen, omdat het college op korte termijn met een eigen raadsvoorstel komt over dit onderwerp. Ook kunnen de overige partijen zich zo voldoende voorbereiden en zich op de hoogte stellen van actuele ontwikkelingen.
Ze zijn Nuts!
Binnenkort zal waarschijnlijk door de EU worden besloten dat energiebedrijven zich niet hoeven op te splitsen in twee aparte bedrijven: een voor de energie en een voor de infrastructuur. Nederland heeft echter vooruitlopend op de besluitvorming in Europa besloten dat dit wel moet. SP Tweede kamerlid Paulus Jansen zegt hierover: “Europa maakt nu een terugtrekkende beweging en in Nederland zitten we met de gebakken peren. RWE en Vattenfall hoeven zich niet meer op te splitsen en gaan voor een spotprijs aan de haal met ons gas en licht.” De Tweede Kamer besloot vorig jaar dat de energiebedrijven niet overgenomen mogen worden door ongesplitste bedrijven uit het buitenland. Jansen: “Dit dreigt nu dus wel te gebeuren, tijd dus om snel in te grijpen.”

Onderstaande tekst werd uitgesproken door fractievoorzitter Liesbeth Schaap:

 • We praten hier over een voorgenomen besluit om NUON op te delen in een commercieel productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy en het netwerkbedrijf Alliander om vervolgens het productie- en leveringsbedrijf aan de firma Vattenfall, een Zweeds overheidsbedrijf, te verkopen. De gemeente Rheden blijft dan mede-eigenaar van het netwerkbedrijf Alliander.
 • Althans……….. dat was de bedoeling. Op 26 maart jl. heeft Europa zich uitgesproken tegen de opdeling van de energiebedrijven in een leverings- en netwerkbedrijf. Nederland was dus iets te snel. Dat kan echter wel inhouden dat de gemeente Rheden, als aandeelhouder van NUON niet alleen gaat besluiten over het productiebedrijf maar wellicht over de verkoop van het gehele bedrijf.
 • Het was al een ongewenste situatie voor de SP maar nu nog meer.
 • Wat moet de Zweedse overheid met de eigendom van een deel van het Nederlandse netwerk en waarom moet de Nederlandse burger afhankelijk zijn van een goede levering van en door de Zweedse overheid?
 • Het kan u niet ontgaan zijn dat de SP tegen de dreigende uitverkoop is van de Nederlandse energiesector.
 • Nutsvoorzieningen horen wat de SP betreft tot de primaire levensbehoeften en niet in buitenlandse of commerciële handen. Juist deze nutsvoorzieningen horen gewoon in publieke handen te blijven.
 • Zeggenschap hoort bij de Nederlandse overheid te liggen en besluiten behoren in het belang van de bevolking te worden genomen. Bij verkoop verliezen immers de huidige aandeelhouders, gemeenten en provincies, de mogelijkheid tot meepraten over bv. groene energie, de topsalarissen en de tarieven en dat al met ingang van aanstaande zomer.
 • Zaterdag 28 februari jl., tijdens onze actie op straat, hebben in relatief korte tijd ruim 300 mensen in onze gemeente hun handtekening gezet tegen de verkoop van Nuon en daarbij hun ongerustheid uitgesproken over de gang van zaken, waarbij keer op keer publiek bezit 'vermarkt' wordt. Ook vanavond, toen u binnenkwam, heeft u ongetwijfeld verontruste leden van onze Rhedense afdeling en burgers gezien of gesproken.
 • Al vorige maand hebben wij onze motie ingediend, waarbij we onze mede-raadsleden uitnodigden zich uit te spreken tegen de verkoop van de aandelen Nuon die Rheden bezit.
 • De afgelopen dagen hebben de berichten in de pers deze zaak onzes inziens nog duidelijker gemaakt. Vorige week werd, zoals gezegd, duidelijk dat in Brussel de verplichting aan de lidstaten om hun energiebedrijven te splitsen, er niet komt. Nederland heeft hierin te pro-actief gehandeld, maar het is gelukkig nog net niet te laat.
 • Het grote stuk in de Gelderlander jl zaterdag, met de kop 'Vattenfall is vuilste van Duitsland' maakt bovendien duidelijk dat te weinig kritisch is gekeken naar deze koper, een Zweeds staatsbedrijf dat ruim gebruik maakt van kernenergie en bruinkoolcentrales. Willen wij zulke bronnen voor onze energie? Na verkoop hebben wij daar niets meer over te zeggen.
 • Zaterdag was in de NRC te lezen: ' Deze hele operatie (van verkoop van de energiebedrijven) is nu vrijwillig, onnodig en misschien niet zo verstandig.'
 • Let op: In onze provincies Zeeland en het Westen van Noord-Brabant is een zekere firma Delta actief in de energiesector. De aandeelhouders, overheden, zijn niet voornemens Delta te verkopen. Delta is een goede en betrouwbare energieleverancier in dat gebied en bovendien het kleinste energiebedrijf van Nederland. Delta zegt: “Door samen te werken met andere partijen op het gebied van inkoop van gas en elektriciteit, kunnen wij een prima prijs bieden aan onze klanten. Nuon en Essent kunnen dit natuurlijk ook.”
 • Kortom, er is linksom of rechtsom geen fatsoenlijke reden te bedenken om de aandelen Nuon te verkopen.
 • Het is gelukkig nog niet te laat. 80% van de aandeelhouders moet instemmen met verkoop.
 • Rheden bezit slechts 0,043%, erg weinig, maar niet te weinig om een duidelijk gebaar te maken, en ons college op te dragen niet over te gaan tot verkoop van de aandelen Nuon en deze opstelling over te brengen naar de andere gemeenten die verenigd zijn in de Noga.
 • ZE ZIJN NUTS!

Ze zijn Nuts! Ze zijn Nuts!

U bent hier