h

SP actieprogramma vastgesteld

21 december 2009

SP actieprogramma vastgesteld

Het SP actieprogramma is vastgesteld:
JIJ EN IK ZIJN WIJ IN RHEDEN

Op de ledenvergadering van woensdag 16 december is na enkele wijzigingsvoorstellen het actieprogramma 2010-2014 vastgesteld. Het programma heeft de titel: Jij en ik zijn wij in Rheden. Speerpunten uit het programma zijn:

De buurt als de schaal van de toekomst
Een levende buurt, met voldoende voorzieningen zoals zorg, buurthuizen, scholen en sport dichtbij huis, vergroot de betrokkenheid. Organiseer meer in de buurten en dorpen, met en voor de bewoners.

Een duidelijke visie op wonen
Het grootste probleem is dat er de laatste jaren te weinig gebouwd is voor gewone mensen met gewone portemonnees. We moeten ons daarnaast sterk maken voor gevarieerde wijken, met huizen in diverse prijsklassen. Sloop is alleen een uiterst middel.

Optimale inzet en gebruik van minimaregelingen
Omdat armoede altijd leidt tot achterstand, moet de gemeente actief op zoek gaan naar iedereen die recht heeft op bepaalde regelingen: een actieve, snelle en klantgerichte benadering zonder overbodige formulieren.

Verantwoord omgaan met de natuur
Onze gemeente ligt natuurlijk prachtig ingeklemd tussen de Veluwezoom en de IJsselvallei met de uiterwaarden. Laat deze plekken groen en onbebouwd, evenals de groene ruimtes tussen de dorpen.

Bezuinigingen beginnen op het gemeentehuis
De gemeente kan de hoge kosten voor externe inhuur drastisch verlagen. Ook de vergoedingen voor raadsleden kunnen omlaag, evenals het declaratiebedrag van collegeleden.

Een stop op toename van het goederenvervoer over de IJssellijn.
Een uitbreiding van het aantal goederentreinen tot 72 of meer treinen, die per etmaal over het bestaand spoor onze dorpen denderen, is absoluut onverantwoord en onacceptabel. Meer goederentreinen leveren te veel overlast op voor omwonenden en lokaal verkeer.

Vanaf 8 januari zal het programma te lezen zijn op www.rheden.sp.nl. Op die dag zal het programma ook gepresenteerd worden aan de leden tijdens de nieuwjaarsborrel. Voor deze bijeenkomst heeft u bij deze Tribune een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Tot 8 januari in het Rhederhof in Rheden!

U bent hier