h

SP en VVD: geen verslechtering leefbaarheid dorpen langs de IJssellijn

18 december 2009

SP en VVD: geen verslechtering leefbaarheid dorpen langs de IJssellijn

De Gelderse fracties van SP en VVD willen dat de gevolgen van de toename van het aantal goederentreinen op de spoorlijn tussen Arnhem en Deventer binnen de perken blijven. Het Rijk is verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan en moet ook werken aan compenserende maatregelen, zoals de aanleg van tunnels en gevelisolatie. Die uitspraak volgt ook uit de motie die afgelopen woensdag door de hele Provinciale Staten van Gelderland is aangenomen. Overigens hebben SP en VVD dit onderwerp al eerder in de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Rheden op de agenda gezet.

Het Rijk wil het aantal goederentreinen door Nederland gaan herverdelen. Uit dit Programma Hoogfrequent Spoor blijkt dat er een groter aantal goederentreinen op de IJssellijn gaat rijden: van twintig per dag nu naar zestig a negentig treinen per dag over enkele jaren. Daardoor worden de problemen in aanliggende plaatsen zoals Arnhem, Velp en Dieren groter.
De spoorlijn wordt moeilijker oversteekbaar, er ontstaan problemen met trillingen en de bereikbaarheid van deze plaatsen zal verslechteren.

De Gelderse coalitiepartijen CDA, PvdA en CU hadden de provinciale inzet voor de onderhandelingen over dit programma op de Statenagenda gezet. Zij wezen alleen op de toename van overlast door geluid en trillingen en het feit dat het Rijk verantwoordelijk is voor de maatregelen als de maximumnormen voor het milieu worden overschreden. VVD en SP dienden daarop een motie in die erop wees dat ook bereikbaarheid van de plaatsen wordt verslechterd en er barrières in de dorpen ontstaan wanneer de spoorbomen meer dicht dan geopend zijn. Daarnaast wezen beide fracties op de verantwoordelijkheid van het Rijk: wie de schade veroorzaakt mag het zelf oplossen.

Uiteindelijk werden beide moties in elkaar geschoven. Daarmee hebben Provinciale Staten zich ook over de bereikbaarheid en barrièrewerking uitgesproken en is het nu ook duidelijk dat het Rijk ook aanvullende maatregelen moet nemen.

U bent hier