h

Waarom stemde de SP ook tegen recreatie op Riverstone?

22 januari 2010

Waarom stemde de SP ook tegen recreatie op Riverstone?

De keus was niet 'woningbouw óf recreatie', de keus was 'woningbouw en recreatie óf niet'.

De partijen (CDA, GB, VVD) die met de motie kwamen waarin alleen recreatie mogelijk werd gemaakt, wisten dat dat geen reëele optie was. Dat zij de motie desondanks indienden, had andere, politieke, redenen.
De SP fractie heeft steeds gezegd geen voorstander te zijn van de prestigieuze en elitaire plannen op Riverstone, en wij hebben daarom tegen gestemd. Tegen het voorstel, en ook tegen bovenstaande onzinnige motie.
Bij de keuze 'woningbouw en recreatie óf niet', waren we daarmee de enige partij in de raadszaal die net zo stemde als in februari 2008, nl. 'niet'.

U bent hier