h

Emile Roemer in Rheden: ‘Die goederentreinen horen hier niet thuis!’

14 februari 2010

Emile Roemer in Rheden: ‘Die goederentreinen horen hier niet thuis!’

Op zaterdag 13 februari bracht SP Tweede Kamerlid Emile Roemer (woordvoerder Verkeer en Waterstaat) een bezoek aan Rheden.

Jorine Dirks en Emile Roemer - Spooractie

Roemer nam deel aan de spooractie van de Rhedense SP, belde aan bij bewoners en sprak met afgevaardigden van RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking). Ook Gelders Statenlid Alex Mink ondersteunde de actie.

Uit de gesprekken met de bewoners bleek dat er momenteel nog geen grote overlast is van het spoor, maar wel van de goederentreinen (nu ca. 2 tot 4 per dag). Over die zware goederentreinen heeft bijna iedereen het; ‘Je trilt je bed uit.’ zei een bewoner en iemand anders: ‘de kinderen worden er gewoon wakker van’.

De SP is een voorstander van goederenvervoer over het spoor. Dat is beter dan grote hoeveelheden vrachtwagens over de weg. Maar voor Roemer is het duidelijk dat die grote aantallen zware goederentreinen (72 tot 108 per etmaal!) hier niet moeten komen. ‘Die goederentreinen horen hier niet thuis’ zegt hij. Een spoorlijn elders vindt hij ook geen optie, omdat dat daar toch ook leidt tot enorme overlast voor de omgeving. Bovendien kost de aanleg van een nieuwe spoorlijn erg veel geld.

Roemer noemt alternatieven: stimuleer gebruik van de binnenvaart, maak gebruik van het Twentekanaal en zorg voor goede overslagcapaciteit. ‘Laat de Noordtak vooral varen’, zegt hij. ‘En wat de grens over moet, moet niet door deze dorpen heen. Dus ga de Betuweroute eindelijk maar eens beter benutten.’ Emile Roemer wil de komende maanden deze alternatieven verder uitwerken, in overleg met SP afdelingen in de betrokken gemeenten, de provinciale SP fracties in Gelderland en Overijssel en de specialisten in de Tweede Kamerfractie.

Roemer vindt het goed dat de problemen in de gemeente Rheden zo onder de aandacht worden gebracht door de SP en de andere politieke partijen. ‘Het is belangrijk dat mijn collega-kamerleden hier ook zijn geweest of nog komen kijken en luisteren. Het moet erkend worden dat dit voorstel onmogelijk en onbetaalbaar is. De kosten voor compenserende maatregelen zullen de pan uitrijzen.’ En Roemer betwijfelt zelfs of die maatregelen afdoende zullen zijn. Eerder pleitte Roemer in de Tweede Kamer voor het opstellen en ophogen van wettelijke normen (o.a. trillingen).

De lokale SP gaat de komende week verder met de spooractie ’72 goederentreinen, dat spoort niet!’. Inmiddels zijn alle woningen in Velp, Rheden, De Steeg en Ellecom bezocht. Op veel plekken hangt de actieposter daar al voor de ramen. Tot 20 februari kan de enquête nog worden ingevuld en de poster worden aangevraagd via www.rheden.sp.nl.

Langs de deur - spooractie Rheden

U bent hier