h

In gesprek met de VVD: andere uitgangspunten en prioriteiten

8 maart 2010

In gesprek met de VVD: andere uitgangspunten en prioriteiten

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de VVD in Rheden met 6 zetels de grootste partij geworden.

SP en VVD kraam Calluna
SP en VVD op campagne in Dieren

In het verleden was tot nu toe altijd de PvdA de grootste partij, die partij heeft nu 5 zetels. De grootste partij neemt het initiatief bij de coalitieonderhandelingen en de VVD heeft hiervoor alle partijen uitgenodigd voor een gesprek.

Ook de SP werd uitgenodigd, hoewel de VVD in campagnetijd de SP nog uitsloot als coalitiepartner. De reden daarvoor was dat de partijen programmatisch te ver van elkaar zouden staan. De SP heeft toen laten weten de partij niet bij voorbaat uit te sluiten en mogelijke onderhandelingen af te wachten.

Het gesprek met de VVD heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Jorine Dirks (de nieuwe fractievoorzitter) en Liesbeth Schaap (voormalig fractievoorzitter) spraken met Ronald Haverkamp (lijsttrekker) en Ruud van de Garde (voorzitter). In het gesprek is over verschillend onderwerpen en standpunten gesproken.

Over een aantal onderwerpen is er overeenstemming, bijvoorbeeld het gezamenlijke verzet tegen de komst van meer goederentreinen en de noodzaak voor het bouwen van meer seniorenwoningen. Bij andere onderwerpen liggen de standpunten ver uit elkaar. Zo wil de VVD bezuinigen op sociaal beleid en de OZB-belasting per se niet verhogen. De SP acht bezuinigingen op het sociaal beleid onwenselijk, vooral omdat bekend is dat zo’n 40% van de Rhedense huishoudens, die recht hebben op minimaregelingen, niet bereikt wordt. Om (sociale) voorzieningen in stand te houden, kan het zijn dat de OZB-belasting moet worden verhoogd. Maar, zegt de SP, alleen als er geen ">andere bezuinigingsmaatregelen mogelijk zijn.

Het gesprek was weliswaar leuk en verhelderend, maar aan het eind ervan was wel duidelijk dat onze uitgangspunten en prioriteiten te verschillend zijn. De VVD wil veiligheid door o.a. cameratoezicht, sociale activatie door verplicht vrijwilligerswerk en woningbouw naar behoefte – ook als dat alleen goedkope of dure woningen zijn. De SP kiest voor een actievere sociale dienst en gemeentelijke re-integratie-trajecten, jongerenwerkers en een wijkagent op straat en een gevarieerde opbouw van wijken met voldoende betaalbare woningen.

De SP noemde een samenwerking tussen de VVD en de SP in een coalitie daarom niet reëel. Dat betekent dat er voor de SP een duidelijke rol in de oppositie is weggelegd, tenzij het de VVD niet lukt om een coalitie te vormen. Dan is bijvoorbeeld een centrumlinks college van PvdA, Groenlinks, D’66, SP en Christenunie nog een optie.

U bent hier