h

SP Rheden kiest nieuwe voorzitter: Theo van den Elsen – Westendorf Pieters

27 maart 2010

SP Rheden kiest nieuwe voorzitter: Theo van den Elsen – Westendorf Pieters

De Algemene Ledenvergadering van de SP Rheden heeft donderdag 25 maart jl. Theo van den Elsen – Westendorf Pieters als nieuwe voorzitter gekozen.

Hij volgt daarmee aftredend voorzitter Jorine Dirks op. Zij werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad. Theo van den Elsen - Westendorf Pieters is al vele jaren betrokken bij de SP afdeling, o.a. bij acties en scholingen en als bestuurslid.
Het bestuur van de SP-Rheden bestaat daarmee nu uit:

Theo van den Elsen – Westendorf Pieters (voorzitter),
Lyan van Vliet (organisatiesecretaris),
Henk Molenaar (penningmeester),
Ron Rijling (bestuurslid),
Leida Schuphof (bestuurslid),
Jan van de Velde (bestuurslid),
Sandra van den Hoek (bestuurslid),
Liesbeth Schaap (bestuurslid)
Jorine Dirks (fractievoorzitter)

De tweekoppige SP fractie in de gemeenteraad wordt ondersteund door 2 zgn. raadsvolgers, die met de fractie de stukken lezen, de vergaderingen voorbereiden en ook het woord zullen voeren in de oriëntatie- en informatie-avonden in het gemeentehuis.

Naast eigen lokale activiteiten, zoals bijv. over het spoor, de herstructureringsplannen in Velp-Zuid en het raadswerk zal de komende tijd ook in het teken staan van de voorbereidingen en de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010.

U bent hier