h

9 juni Tweede Kamerverkiezingen. Dus: Campagne voeren!

29 mei 2010

9 juni Tweede Kamerverkiezingen. Dus: Campagne voeren!

De SP afdeling Rheden is de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 mei gestart in Velp. Ook op 26 en 29 waren we op stap in Rheden en Dieren. Ook de komende 10 dagen zijn we regelmatig op stap om mensen over onze standpunten en ideeën voor een beter Nederland te vertellen.

Campagne voerenOp zaterdag 22 mei ging een groep actieve leden van de afdeling langs de huizen rondom het Van Kolplein. Dit is de buurt waar huurders te maken krijgen met ingrijpende renovatie- en/of sloopplannen.
Eind 2008 heeft de SP ook al een bezoek gebracht aan deze wijk. Vanaf dat moment houdt de SP nauwlettend in de gaten of woningbouwvereniging Vivare de bewoners goed informeert over de plannen en consequenties voor de bewoners. De SP zal deze wijk blijven volgen!
De vroege vogels van de afdeling Rheden deelden op dinsdag 25 mei Grote Schoonmaaksponsjes uit op het station van Dieren aan treinreizigers.
Woensdagavond 26 mei was Dieren wederom aan de beurt. De verkiezingskrant werd huis aan huis bezorgd in de Vogelwijk. Dit is een wijk waar traditioneel veel SP-stemmers wonen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is gebleken dat veel stemmers thuis zijn gebleven. Een slechte opkomst betekent een lage score voor de SP.
Geholpen door het zeer goede optreden van de lijsttrekker van de SP, Emile Roemer, ging de afdeling optimistisch op zaterdag 29 mei de dorpen Rheden, Velp en Dieren in. Folderen onder het winkelend publiek. Ook werd het rapport van de SP “Hart voor de Zaak” aan marktkooplui aangeboden. De SP is een partij voor en met ondernemers. Ook bij de verkiezingen van 9 juni zal onze inzet zijn: het kleinbedrijf kan op de SP rekenen!”
Woensdag 2 juni gaat de SP folderen in Rheden, zaterdag 5 juni zijn we met de verkiezingskraam, collectebussen en sjoelbakken te vinden in Rheden, Velp en Dieren.
Donderdag 10 juni gaat de SP de goede vekiezingsuitslag vieren in de Rhederhof, Worth Rhedenseweg 45 in Rheden. Vanaf 19.30 uur is iedereen daar van harte welkom.

U bent hier