h

Maaltijdvoorziening, de WMO of toch de WWB?

22 juni 2010

Maaltijdvoorziening, de WMO of toch de WWB?

Vanaf begin mei 2010 krijgen alle klanten die gebruik maken van de maaltijdvoorziening door Carion deze maaltijd koelvers aangeleverd.

Niets mis mee zou u denken, maar een koelverse aanlevering betekent wel dat de klant over een magnetron moet beschikken om de maaltijd op te warmen. In het B&W voorstel wordt onder het hoofdstuk “Wat zijn de risico’s” gesteld:

‘Ook het aanschaffen van de magnetron kan een risico in zich hebben. De verwachting is dat veel mensen een magnetron hebben. De kans bestaat echter dat er een groep klanten is die geen magnetron heeft en er ook geen kan of wil aanschaffen. De magnetron wordt volgens de WWB (bijstand) aangemerkt als algemeen gebruikelijk en dient dus aangeschaft te worden door de gebruikers zelf. Carion heeft een deal gesloten met winkelketen Expert, zodat klanten daar eventueel een magnetron kunnen aanschaffen met korting.’
Kosten van de magnetron zijn inclusief korting € 60, exclusief afleveringskosten ad € 10. Totaal dus € 70.

De maaltijdvoorziening is een onderdeel van de WMO. Het Rhedens motto van de WMO is ‘Iedereen doet mee’. Je bent dus in ieder geval niet ‘iedereen’ als je geen magnetron hebt.

In het meerjaren WMO beleidsplan 2009-2012 staat op blz.9: ‘Bij het vaststellen van de noodzakelijke ondersteuning om mee te kunnen doen, houdt de gemeente rekening met de persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden en behoeften van de burger. Daarbij houdt de gemeente rekening met de financiële mogelijkheden die iemand heeft om zelf in de ondersteuning te voorzien'.

In het bovenstaand verhaal houdt de gemeente in ieder geval géén rekening met de financiële mogelijkheden dan wel onmogelijkheden.

Op blz. 10 van hetzelfde meerjarenbeleidsplan staat onder Lokaal Maatwerk en… ‘De WMO geeft gemeenten beleidsvrijheid om in overleg met cliëntengroepen, burgers en maatschappelijke organisaties invulling te geven aan de wet, aangepast aan de plaatselijke behoeften en mogelijkheden.’

Aangepast aan de plaatselijke behoeften, laat dat nu magnetrons zijn!

Dan is er uit het hetzelfde meerjarenplan de compensatieplicht. Deze plicht stelt dat gemeenten hun burgers met een beperking in staat moet stellen om een huishouden te voeren. Bij het voeren van een huishouden horen ook maaltijden. Ook warme maaltijden. Ons college is echter van mening dat je ook een huishouden voert als je dagelijks je koelverse maaltijd koelvers nuttigt.

Op 16 juni heeft de SP fractie de volgende vragen aan Carion voorgelegd:

- Hoe groot is de groep klanten die gebruik maakt van de maaltijdvoorziening en geen magnetron heeft?
- Hoe gaat Carion om met klanten die om financiële redenen geen magnetron aan kunnen schaffen?

Op basis van de antwoorden gaat de Rhedense SP fractie kijken welke actie moet worden ondernomen.

U bent hier