h

Maatregelen tegen trillingen langs spoor

29 juni 2010

Maatregelen tegen trillingen langs spoor

Maatregelen tegen trillingen langs spoor.

Paulus JansenMet het aannemen van een motie van SP en VVD wordt er eindelijk iets gedaan tegen de overlast van veel bewoners die langs het spoor wonen en last hebben van trillingen. Deze klachten zijn vooral talrijk langs oudere spoorwegen die veel door goederentreinen gebruikt worden, zoals langs de Twentelijn en de IJssellijn. SP-Kamerlid Paulus Jansen: “De mensen die al jaren overlast hebben van goederentreinen zullen nu eindelijk serieus genomen moeten worden.”

Uit onderzoek van de SP in de gemeente Rheden bleek eerder dat 63% last heeft van de treinen die nu al over de IJssellijn langs hun huis denderen. Door de komst van de Betuweroute zal het aantal goederentreinen de komende jaren vermoedelijk fors toenemen en de overlast dus ook. Vooral geluid en trillingen leiden tot veel overlast. Voor geluid zijn wettelijke normen, voor trillingen waren die er nog niet. Door de SP-motie moeten die er nu ook komen.

De SP juicht goederenvervoer per spoor toe, maar alleen als de overlast binnen de perken blijft. Jansen: “Vooral de binnenvaart kan zonder veel overlast veel goederen vervoeren. Het grote nadeel van het spoor is dat dit standaard dwars door allerlei steden gaat. De oude spoorlijnen zijn vaak onvoldoende stevig en stil voor de grote zware goederentreinen. Door stiller spoor en stillere treinen te gebruiken valt nog veel winst te behalen voor de omwonenden. De komst van wettelijke trillingsnormen zorgt in ieder geval voor een betere bescherming voor alle omwonenden.”

Ook de SP afdeling Rheden is blij met de steun voor de motie. Uit de onderzoeken van de afdeling bleek dat trillingen nu al grote overlast veroorzaken. Als het aan het kabinet ligt, komen hier in de toekomst 40 tot 60 goederentreinen te rijden als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoor (= spoorboekloos personenvervoer in de Randstad). Op 9 september zal hierover een besluit worden genomen in de Tweede Kamer. De betrokken SP afdelingen, waaronder Rheden, zullen zich hier tegen blijven verzetten.

U bent hier