h

SP gaat weer actievoeren tegen toename goederentreinen

10 juni 2010

SP gaat weer actievoeren tegen toename goederentreinen

Op 4 juni jl. heeft het kabinet besloten dat het aantal goederentreinen over de IJssellijn gaat stijgen naar 40 tot 62 treinen per dag.

De oorzaak hiervan is het plan voor spoorboekloos rijden in de Randstad, oftewel PHS (Programma Hoogfrequent Spoor). Door de hogere frequentie van het personenvervoer daar, neemt hier het aantal goederentreinen toe. Het plan zal ca. 3 miljard euro kosten en moet in 2020 klaar zijn. Volgens Gelderse gedeputeerde van Haaren was het onvermijdelijk in te stemmen met de groei van het goederenvervoer over de IJssellijn. De SP verbaast zich daarover, omdat gemeentes, waaronder Rheden en Arnhem, bewoners en belangenverenigingen zeer duidelijk bezwaren hebben laten horen.

De SP is fel tegen het plan voor meer goederentreinen door onze dorpen en die van buurgemeenten. Het levert veel te veel overlast op voor omwonenden, het lokale verkeer, ondernemers enz. De SP heeft eerder al de omwonenden van Spankeren tot Velp gevraagd naar hun mening. Die was duidelijk: ruim 63% van de geënquêteerden heeft nu al overlast van de ca. 4 à 5 goederentreinen per dag, vooral door trillingen en geluid. Volgens de SP zullen compenserende maatregelen veel te duur zijn en niet voldoende bescherming bieden tegen de overlast van de aangekondigde tientallen treinen. Bovendien is het huidige spoor niet geschikt voor een dergelijke toename. Het alternatief? Laat de goederentreinen varen!

De SP hoopt dat het kabinetsbesluit niet zal worden gesteund door de Tweede Kamer. Waarschijnlijk wordt hierover in juli een beslissing genomen. De SP zal in elk geval haar (nieuwe) Kamerfractie informeren over de negatieve gevolgen van dit besluit en roept andere partijen op dat ook te doen. Ook bereidt de SP een nieuwe actie voor. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

In de Gelderlander van 8 juni komt Jorine Dirks, fractievoorzitter SP in de gemeenteraad aan het woord: „Ik hoop dat meerdere fracties in de Tweede Kamer dit besluit zullen tegenhouden. De behandeling ervan valt vermoedelijk vlak na de Tweede Kamerverkiezingen. Dan zijn er veel nieuwe Kamerleden. Aan ons de taak om te zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn. Ik blijf het een absurde keuze vinden. Wij zullen opnieuw oproepen tot ver zet. We beginnen binnenkort met een nieuwe actie. Ik hoop dat meerdere partijen actiebereid zijn. Ik zou graag weer eens het spoor bezetten of zo.”

Bent u ook bereid tot actie? Geef uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres door aan rheden@sp.nl. Wij houden u dan op de hoogte van onze plannen.

Meer lezen?

Lees hier het ‘Dat spoort niet’-rapport (SP Rheden, april 2010).

Meer informatie op:

Dossier Goederentreinen en www.ijssellijn.info

U bent hier