h

Vragen SP over ontwikkelingen bij M-FM

14 juni 2010

Vragen SP over ontwikkelingen bij M-FM

Eind mei heeft de SP-fractie de volgende schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen bij M-FM.

Het is de laatste maanden duidelijk geworden dat er problemen zijn bij M-FM Streekradio. De website is inmiddels helemaal uit de lucht en er wordt op de zender geen lokaal of regionaal nieuws meer uitgezonden. Hiermee worden de verplichtingen volgens de Mediawet niet meer nageleefd. Gezien het feit dat M-FM de nodige gemeentelijke subsidie krijgt (21500 euro), zien wij ons genoodzaakt hier en nu deze vragen te stellen:

Volgens eerdere berichtgeving zal M-FM vanaf 1 juni (of eerder) weer naar behoren draaien. Is er zicht op of er inderdaad binnenkort weer lokaal en regionaal nieuws zal klinken bij M-FM? Wat zijn de consequenties, bijv. voor de zendvergunning, wanneer dit niet gebeurt?

Ook de fractie van GroenLinks had vragen gesteld over de problemen bij M-FM. Uit de beantwoording werd duidelijk dat ook het college zich zorgen maakt over de situatie bij M-FM en constateert dat M-FM momenteel niet in staat is aan de eisen en verwachtingen tegemoet te komen. Het college probeert een positieve invloed uit te oefenen, die leidt tot een opnieuw goed functionerende lokale omroep.
Het college heeft onder andere aangegeven bereid te zijn als mediator op te treden in het conflict, dat er tussen de vrijwilligers en het bestuur van de Micro Omroep Stichting, waar M-FM onder valt, is ontstaan. Dit aanbod is door het bestuur niet overgenomen. Ook is er contact geweest met de grote groep vrijwilligers, die is opgestapt.

Het bestuur van de Micro Omroep Stichting heeft aangegeven hard te werken aan een oplossing en het werven van nieuwe vrijwilligers, zodat op zo kort mogelijke termijn de uitzendingen weer op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau komen. Inmiddels draait de kabelkrant en wordt er gesleuteld aan een nieuwe website. De radio functioneert nu op 80% en binnen een paar dagen helemaal, aldus het bestuur.
Het college gaat binnenkort in gesprek met de Micro Omroep Stichting, over o.a. het uitzenden van de raadsvergaderingen. De afgelopen tijd zijn door de problemen niet alle vergaderingen uitgezonden.
Later dit jaar komt behalve de verlenging van de zendmachtiging ook de subsidieverstrekking door de gemeente aan M-FM aan de orde. De SP vindt een goede, informatieve lokale omroep van groot belang en hoopt dat de problemen spoedig verholpen zullen zijn.

U bent hier