h

SP in actie: laat de goederentrein varen! - huidige stand van zaken -

25 augustus 2010

SP in actie: laat de goederentrein varen! - huidige stand van zaken -

Honderden mensen uit gemeenten langs de IJssellijn en de Twentelijn hebben inmiddels de online petitie getekend tegen de groei van het goederenvervoer over deze spoorlijnen.

SP afdelingen in o.a. Zutphen, Arnhem, Borne, Hengelo en natuurlijk Rheden, informeren hun inwoners over de plannen, en vragen hen de petitie te tekenen.

De petitie, die bereikt kan worden via de site www.laatdegoederentreinvaren.nl, is een initiatief van de Gelderse en Overijsselse SP. De partij maakt zich zorgen over de groei van het aantal goederentreinen en vindt dat er meer goederenvervoer over water zou moeten plaatsvinden. De petitie met de handtekeningen zal aan de Tweede Kamer worden aangeboden bij de hoorzitting op 8 september 2010 in Den Haag. Op die dag zullen belangenverenigingen en lokale bestuurders de Tweede Kamerleden informeren over de negatieve gevolgen van de toename van het goederenvervoer.
In Rheden heeft de SP de woningen direct aan het spoor bezocht, mensen geïnformeerd over de stand van zaken en een flyer/poster afgegeven. Velen van hen hebben de petitie via internet getekend en hebben aangegeven bereid te zijn deel te nemen aan vervolgacties. Op veel ramen langs het spoor is de actieposter opgehangen.

Diverse Rhedense politieke partijen (GroenLinks, GemeenteBelangen en Groep Pieper) hebben inmiddels op hun website aandacht gevraagd voor de actie. Dat is een mooi begin. Na de hoorzitting van 8 september wil SP Rheden graag nog meer de krachten bundelen en samen optrekken om te zorgen dat bij de besluitvorming in het najaar het protest van de bewoners, partijen en belangenverenigingen duidelijk gehoord wordt.

De komende weken gebruikt de afdeling om ook de inwoners die niet direct langs het spoor wonen, te bereiken.
Zaterdag 28 augustus en zaterdag 4 september is SP Rheden aanwezig in de winkelcentra van de grote dorpen met de flyers en de petitie. Woensdag 1 september en donderdag 2 september zijn actieve SP'ers aanwezig op de lokale markten.

U bent hier