h

Luid protest tegen herrie van goederenspoorlijn

9 september 2010

Luid protest tegen herrie van goederenspoorlijn

Omwonenden van spoorlijnen in Gelderland en Overijssel hebben vandaag voor het Tweede Kamergebouw luid hun stem laten horen tegen de enorme toename van goederentreinen over de IJssellijn en Twentelijn.

Als de plannen van minister Eurlings doorgaan, zullen jaarlijks vele duizenden extra goederentreinen gaan rijden door dichtbevolkte gebieden en dwars door steden. Samen met de bewoners heeft de SP in Den Haag vandaag een petitie aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Ondersteund door meer dan 4200 handtekeningen vraagt de SP de minister om te zoeken naar alternatieven waaronder vervoer over water.

aanbieden handtekeningen spooractie Den Haag

Gelders SP-statenlid Alex Mink overhandigt de petitie aan de Kamerleden

Volgens SP-Kamerlid Farshad Bashir heeft de minister voldoende alternatieven voor handen. Zo kan een betere aansluiting van de Betuwelijn met Duitsland voorkomen dat treinen via de noordelijke route moeten rijden. Maar Bashir ziet ook een hele simpele oplossing: ‘De IJssellijn heet zo omdat er een rivier naast ligt. Stimuleer daarom het goederenvervoer per binnenvaartschip. Daar is ruimte en capaciteit genoeg en het leidt, in tegenstelling tot het vervoer via de weg en het spoor, nauwelijks tot overlast. Laat de goederentreinen varen!

Hier onder een fotoverslag:

aanbieden handtekeningen spooractie actie in Den Haag - Rhedense vertegenwoordigers Emile Roemer bij aanbieding 4000 handtekeningen Actie tegen goederentreinen door Rheden

Vanuit onze gemeente was een flinke delegatie mee naar Den Haag. Zowel de SP als diverse belangenverenigingen en vertegenwoordigers van andere politieke partijen uitten hun zorgen. Hier volgt het verslag van Henk Molenaar uit Velp, gemeenteraadslid voor de SP.

Rhedense SP in Den Haag

Op woensdag 8 september stapten leden van de Rhedense SP en twee vertegenwoordigers van de SP fractie in de Provinciale Staten van Gelderland in de RONA-bus om te protesteren tegen de komst van veel te veel goederenvervoer over de IJssellijn.

Aangekomen in Den Haag werden door Alex Mink, lid van de Gelderse SP fractie, 4200 handtekeningen aangeboden aan de vaste Kamercommissie van VWS tegen de komst van het naderend onheil. Dat e.e.a. ook in deze commissie belangrijk wordt geacht, bleek wel uit het feit dat alle leden opdraafden.
Onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Emile Roemer, in de winter al actief langs het Rhedense spoor, kwam even kijken en luisteren naar de protesterende bewoners en natuurlijk om de SP vertegenwoordigers een hart onder de riem te steken.

Na het aanbieden van de handtekeningen aan de vaste Kamercommissie voor het Tweede Kamergebouw werd een poging ondernomen om het gebouw te betreden. Publieksvriendelijkheid is duidelijk geen sterk punt als je je als “gewone” burger onder je volksvertegenwoordigers wilt begeven of als je het gebouw wilt betreden.
Om 13.30 uur net op tijd binnen om het Ronde Tafel gesprek helemaal te kunnen volgen. Voor een deel van de medereizigers “live” en voor een deel via een beeldscherm in een andere ruimte. Voordeel van dit laatste dat deze mensen wel konden klappen bij de inbreng van vertegenwoordigers uit de Gelderse en Overijsselse politiek en natuurlijk de inbreng van de vertegenwoordiger van RONA.

Opmerkelijk bij dit alles was de inbreng van Gelders Gedeputeerde mevrouw van Haren. Zij was, mogelijk onder indruk van het als maar groeiende protest onder de bevolking, een stuk genuanceerder als enkele malen geleden.

Zie ook:

* RTL Nieuws: Protest om plannen nieuwe spoorlijn
* Omroep Gelderland: 4000 krabbels tegen goederenvervoer
* CBRB steunt oproep SP om goederentreinen te laten varen
* Frontale aanval op spoorplan
* RTV Oost: Protest tegen extra goederentreinen

U bent hier