h

SP Rheden kiest nieuwe voorzitter

21 oktober 2010

SP Rheden kiest nieuwe voorzitter

Maandag 11 oktober heeft de SP Rheden op de Algemene Ledenvergadering een nieuwe voorzitter gekozen.

Op 11 oktober vond de Ledenvergadering plaats waar onder meer het verkiezingsprogramma werd besproken voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ook werd deze avond Tamara Koppelaar gekozen als nieuwe voorzitter.

Tamara Koppelaar (32 jaar) woont sinds begin dit jaar in Dieren, maar heeft veel ervaring binnen de SP. Zij was tot begin dit jaar voorzitter van een afdeling in Zuid-Holland. Tamara Koppelaar heeft sinds ze in Dieren woont al haar steentje bijgedragen aan aantal acties, zoals tegen de komst van goederentreinen in onze regio.
“Ik heb veel zin om samen met de leden in deze regio aan de slag te gaan. Met de huidige kabinetsplannen en de komende gemeentelijke bezuinigingen zal het voor de SP extra belangrijk worden om duidelijk te maken waar wij voor staan: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De kabinetsplannen zullen tevens veel invloed hebben op de lokale politiek. Uiteraard zullen ook onze raadsleden dit in de gemeenteraad in de gaten blijven houden. Ik kijk er dan ook naar uit om het werk dat de fractie doet te combineren met acties op straat, zoals dat tot nu toe ook gebeurd is.” aldus Tamara Koppelaar, voorzitter SP Rheden.

Zaterdag 23 oktober zal de SP aanwezig zijn op het Callunaplein in Dieren en zaterdag 30 oktober in Velp. De afdeling zal daar de nieuwe ZO-krant uitdelen en met mensen in gesprek gaan over de kabinetsplannen en de komende gemeentelijke bezuinigingen.

U bent hier