h

Gelderse SP stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

17 november 2010

Gelderse SP stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

De Gelderse SP leden aanwezig tijdens de regioconferentie op 13 november in Arnhem hebben de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld waarmee de SP de komende provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 ingaat. Eric van Kaathoven werd tot lijsttrekker verkozen. De Rhedense SP’ers Henk Molenaar, Jorine Dirks en Lyan van Vliet staan ook op de lijst, op resp. nr. 18, nr. 25 en nr. 30.

Tijdens de regioconferentie was er grote steun voor de kandidatenlijst waarmee de SP de verkiezingen ingaat. Met deze kandidaten kiest de SP voor continuïteit maar biedt zij ook de ruimte voor nieuw talent. Vier van de zes zittende statenleden zijn herkiesbaar en staan op verkiesbare plaatsen. De overige twee hebben zich niet gekandideerd. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter Eric van Kaathoven (38) uit Elst. Op nummer 2 staat de 26-jarige Edenaar Alex Mink. Agnes Lewe (plaats 3) en Cobi van Driel (nummer 5) zijn als zittende statenleden ook herkiesbaar. Plaats 4 wordt ingenomen door SP-veteraan Peter Lucassen, voormalig raadslid en wethouder in Nijmegen en het eerste Gelderse SP-statenlid in 1995, op plaatsen 6 en 7 staan nieuwkomers Peter de Vos uit Gaanderen en Gazjbin Hakim uit Ermelo. Op 8 Marco Mulder uit Winterswijk, op 9 Noor de Laat uit Zevenaar en nummer 10 is Eric van Dijk uit Beuningen. (Klik hier voor meer informatie over onze eerste tien kandidaat statenleden.)

De leden stelden ook het verkiezingsprogramma vast.

De SP wil dat de rijkste provincie van Nederland niet gaat bezuinigen op sociale taken, zoals de jeugdzorg, het opvangen van daklozen, de bibliotheekbussen, patiëntenondersteuning en de telefonische hulpdienst. Ook natuur, milieu en cultuur staan bij de SP niet op de lijst voor bezuinigen. De SP wil het niet aan de markt, aan de commercie, overlaten wat er straks nog voor mooie of bijzondere dingen in Gelderland gemaakt en behouden blijven. Het openbaar vervoer krijgt zelfs een grote opknapbeurt. De SP komt met een Actieplan en investeert daarin 1 miljard in het Gelderse openbaar vervoer. Hierdoor kan onder andere het spoor tussen Arnhem en Winterswijk worden verdubbeld wat een einde maakt aan veel problemen met overvolle en uitvallende treinen. Er komt ook een rechtstreekse trein tussen Arnhem en Apeldoorn en een tram en meer treinen tussen Arnhem en Nijmegen. De rijksbezuinigingen op de bus en de trein worden wat de SP betreft door de rijke provincie opgevangen. Zo wordt het openbaar vervoer beter in plaats van slechter.

Bezuinigen dat doet de SP op de potjes voor prestigeprojecten, de tientallen miljoenen die de provincie uitgeeft aan megalomane projecten als het Rijnboogproject en de veel te dure stationshal in Arnhem, het Waterfront te Harderwijk en de doortrekking van de A15 (100 miljoen). En de SP bezuinigt op bestuurders en politici. Zij geven het goede voorbeeld. Minder gedeputeerden, soberdere declaraties, verlaging vergoedingen statenleden, versobering wachtgelden en fractiebudgetten en geen dure provinciepromoties meer. Het goede voorbeeld geven betekent wat de SP betreft ook een einde aan provinciale subsidies voor organisaties waarvan de top meer verdient dan de Balkenendenorm of die buitensporige bonnussen uitdelen.
De SP beschermt het Gelders platteland tegen megastallen en verrommeling door ongebreidelde groei industrieterreinen maar zet ook in op behoud van leefbaarheid in kleine kernen. Zoals ook de afgelopen jaren maakt de SP zich hard voor meer betaalbare (huur)woningen in steden en dorpen en voor betaalbare recreatie.
Het volledige programma is binnenkort beschikbaar op www.gelderland.sp.nl (momenteel moeten de wijzigingen op het concept nog worden doorgevoerd).

gelderland.sp.nl/verkiezingen
Dossier Provinciale Statenverkiezingen 2011

U bent hier