h

Kamer spreekt over spoorplannen

4 november 2010

Kamer spreekt over spoorplannen

Na de commissievergadering van 7 oktober jl. was donderdagmiddag het afrondend kamerdebat over het Programma Hoogfrequent Spoor.

Onderdeel van die plannen is onder andere om veel meer goederentreinen over de IJssellijn en de Twentelijn te laten rijden. Daartegen bestaat al lange tijd veel verzet van omwonenden en gemeenten. Zij vrezen voor een gigantische toename van de overlast door toename van geluid, trillingen en gesloten spoorwegovergangen.

Vrijwel alle fracties noemden de overlast langs de IJssellijn en Twentelijn als een groot probleem. Een Kamermeerderheid vroeg in het debat met een motie om een onderzoek naar de Noordtak van de Betuweroute en het beter benutten van de Betuweroute door het realiseren van een aansluiting op het Duitse spoornet. Minister Schultz van Haegen gaat daarover onderhandelen met haar Duitse collega. Vrijwel alle fracties noemden de overlast langs de IJssellijn en Twentelijn ls een groot probleem.

Kamerlid Farhad Bashir sprak namens de SP. Hij zei dat het vorige kabinet het spoor in de steek had gelaten en vooral in wegen had geïnvesteerd. Het enige spoorplan, het Programma Hoogfrequent Spoor, noemde hij in hoofdlijnen en goed plan, maar zette eveneens de nodige kanttekeningen: Zo is het vooral een goed plan voor de Randstad, maar niet voor de rest van het land. Het grootste nadeel is dat omwonenden de dupe zijn, zij zullen fors meer overlast ondervinden.

Met 4 moties wilde Bashir het plan aanscherpen. Hij kwam o.a. met een motie om de toename van het aantal goederentreinen te blokkeren, zolang niet zeker is dat de overlast niet toeneemt. In een andere motie droeg hij op alternatieven van vervoer over water te onderzoeken. A.s. dinsdag zal er worden gestemd over de ingediende moties van alle partijen.

Lees meer op gelderlander.nl en op www.ijssellijn.info en /dossier/goederentreinen

U bent hier