h

Omwonenden IJsselroute en Twenteroute niet vogelvrij

12 november 2010

Omwonenden IJsselroute en Twenteroute niet vogelvrij

De acties die omwonenden langs de IJsselroute en Twenteroute samen met de SP hebben gevoerd, hebben ertoe geleid dat extra goederentreinen op dit spoor niet mogen leiden tot extra overlast.

De Tweede Kamer stemde weliswaar een voorstel van de SP weg om alleen extra goederentreinen toe te laten als dit niet tot meer hinder leidt, maar gaf wel aan dat de minister met concrete voorstellen moet komen om de lokale bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. SP-Kamerlid Farshad Bashir: 'Zonder de acties in Gelderland en Overijssel was er helemaal geen rekening gehouden met de omwonenden. Dit is dus een succesje wat door de acties bereikt is en maakt duidelijk dat de bevolking door moet gaan met het voeren van acties.'

Farshad BashirDe regering wil fors inzetten op groei van het goederenvervoer per spoor. Helaas kunnen deze treinen nog niet allemaal via de Betuweroute de grens over, omdat het Duitse spoor dit niet aan kan. Daarom moeten de extra goederentreinen via Gelderland en Overijssel naar de Duitse grens wat tot veel overlast leidt. Zo staan er veel huizen langs dit spoor die te maken hebben met trillingen en geluidsoverlast, maar ook de veiligheidsrisico’s nemen toe door het vervoer van gevaarlijke stoffen. In enkele plaatsen vreest men zoveel goederentreinen dat de spoorbomen meer dicht dan open zijn.

In Gelderland en Overijssel voert de SP al maanden actie om de groei van het goederenvervoer per spoor te beperken. Bashir: 'Zolang de Betuweroute de treinen niet kan verwerken, moet de regering vooral op de binnenvaart inzetten. Met een Kamerbreed gesteunde motie van mij hebben wij hen daar ook toe opgeroepen. Ondanks dat er wel meer goederentreinen nu over de IJssellijn en Twentelijn mogen rijden, kunnen de omwonenden nu wel een goede inpassing afdwingen. Een succes van maandenlang actievoeren!'

Lees meer op /dossier/goederentreinen en www.ijssellijn.info.

U bent hier