h

SP-ers buurten in Laag-Soeren

7 november 2010

SP-ers buurten in Laag-Soeren

Afgelopen zaterdag 6 november was een aantal bestuursleden aanwezig in Laag-Soeren.

De SP-ers waren daar aanwezig om met de ZO-krant te gaan Buurten in de Buurt. Er zijn plannen om op het Nimmer Dor-terrein in Laag-Soeren een nieuwbouwwijk te bouwen, die plannen liggen er al geruime tijd en er is ook al veel over gesproken.

Onlangs is een nieuwe nota van uitgangspunten voor de plannen gepresenteerd door het college. Als er een goed plan wordt ontwikkeld, zal begin volgend jaar een besluit genomen worden in de gemeenteraad over deze nota van uitgangspunten.

In die nieuwe nota van uitgangspunten wordt nu gesproken over max. 65 woningen in plaats van 122 woningen. Verder zal alleen het zuidelijk deel worden bebouwd (ca. 2,5 à 3 hectare), het overige deel is aangewezen als leefgebied voor steenuilen. Er zullen geschakelde en vrijstaande woningen komen, geen appartementencomplex/hoogbouw en het plan moet passen bij het dorpse karakter van Laag-Soeren.
De komende maanden onderzoekt het college en de projectontwikkelaar Phanos de financiële haalbaarheid en de behoefte van de bewoners van Laag-Soeren. Voor de SP een belangrijk punt om hier nu met de inwoners over te gaan praten.

Eerst werd het terrein van Nimmer Dor bekeken, zodat we een beeld hadden van waar de woningen mogelijk gebouwd gaan worden.

Buurten in Laag-Soeren

Hierna hebben we met een aantal inwoners gesproken. Het is erg belangrijk om te horen wat de inwoners zelf van de plannen vinden. Binnenkort gaan we nogmaals naar Laag-Soeren om aan nog meer inwoners hun mening te vragen over de plannen omtrent Nimmer Dor.

Wilt u ook uw mening over Nimmer Dor laten horen? Neem dan contact op via rheden@sp.nl of via 06-30773026.

U bent hier