h

(Voorlopig) geen spoortunnel onder de Kennedylaan

21 december 2010

(Voorlopig) geen spoortunnel onder de Kennedylaan

'Er komt voorlopig geen tunnel onder het spoor door in de Kennedylaan in Velp.'

Zo begint het krantenartikel in de Gelderlander van vrijdag 17 december. Geen tunnel omdat er geen geld, € 4,6 miljoen, is om de extra kosten voor de waterhuishouding, kabels en riolering bij de tunnel te bekostigen. Bovendien heeft het feit dat er woningen zouden moeten wijken een rol gespeeld. Indien het om voorlopig geen tunnel gaat, hoeven de huizen voorlopig niet te wijken, maar misschien straks toch wel?? Pas als de tunnel definitief niet doorgaat kunnen betrokken bewoners opgelucht ademhalen.

Volgens het College van B&W is de tunnel belangrijk om Velp bereikbaar te houden en de barrièrewerking van het spoor te verminderen.

Waarom een tunnel op deze plek? Een tunnel die niet geschikt zou zijn voor langzaam verkeer en bovendien volgens het Verkeers Circulatie Plan Velp van maart 2008 daar niet nodig is. Op bladzijde 30 van dit plan staat:” De verkeerskundige noodzaak van een dergelijke tunnel kon echter niet worden aangetoond met het verkeersmodel”.

Dit Verkeers Circulatie Plan Velp is opgesteld met expertise van de Grontmij. Extern ingehuurde, ongetwijfeld dure, deskundigheid. De constatering van de Grontmij dat de verkeerskundige noodzaak van een dergelijke tunnel niet kan worden aangetoond met het verkeersmodel had voor het Rhedens College de reden moeten zijn af te zien van de aanleg van de tunnel en niet de financiële onmogelijkheden.

U bent hier