h

Een zwembad in Velp, met of zonder Arnhem?

31 oktober 2012

Een zwembad in Velp, met of zonder Arnhem?

Eind oktober moest de gemeenteraad een besluit nemen over op welke locatie in Velp er in de toekomst een nieuw zwembad gebouwd gaat worden.

Sinds enige tijd denkt de gemeente Rheden met buurgemeente Arnhem na over een gezamenlijk zwembad. In Arnhem moet zwembad Valkenhuizen worden vervangen en in Velp is dat voor de Dumpel, weliswaar op langere termijn, ook het geval. Eind oktober moest de raad beslissen of zij plannen voor een zwemvoorziening met Arnhem verder wilden uitwerken. Dit zwembad zou gepland zijn in het zogenaamde "Gat van Gerritsen", aan de rand van Velp aan de Arnhemsestraatweg.

Een alternatief plan was een zwembad bij de Gruttostraat/Reigerstraat in Velp. Dit zou gaan om een bad in eigen beheer, waarbij partijen als ROCA12, Jagyba en PFC een belangrijke rol zouden kunnen gaan spelen.

Volgens het voorstel, zou het alternatieve plan wat duurder uitvallen. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen, omdat bij beide plannen nog aanpassingen mogelijk waren, die het ene plan duurder, dan wel het andere plan goedkoper zouden maken.

De SP heeft bij monde van fractielid Henk Molenaar haar voorkeur uitgesproken voor het plan aan de Gruttostraat/Reigerstraat en hiervoor verschillende redenen genoemd. Zo vonden wij de locatie van het Gat van Gerritsen niet ideaal wat betreft verkeerssituatie en sociale veiligheid. Ook was er volgens ons onvoldoende zekerheid over de vraag welke verenigingen en clubs gebruik zouden gaan maken van een bad aan de rand van Velp. De SP kiest liever voor maatschappelijke functies in de buurt in samenwerking met eerder genoemde partijen dan voor een bad samen met Arnhem. Arnhem heeft zich als stad nadrukkelijk geprofileerd als sportstad. Die ambitie heeft Rheden niet, maar onze inwoners, jong en oud, moeten wel in de buurt kunnen bewegen.

In de gemeenteraadsvergadering haalde een voorstel van CDA, PvdA, SP en Groep Pieper Rook om te kiezen voor een bad aan de Gruttostraat/Reigerstraat geen meerderheid. Het plan voor een zwembad samen met Arnhem behaalde echter ook geen meerderheid. Na een lange discussie dus nog geen besluit. Het college gaat zich nu beraden op de ontstane situatie. Wordt vervolgd!

U bent hier